RADOS INST SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 7632705
Data emiterii: 10.05.2010
Data publicării în BPI: 11.05.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar 6068/110/2009, Tribunal Neamţ, Secţia Comercială; Judecător – sindic Ana Mângâţă.
2.1.Debitor: SC Rados Inst SRL Răuceşti, jud. Neamţ, CIF 7632705, nr. ORC J27/510/2009.
4.Administrator judiciar: Ivest Expert IPURL, CIF 20907005; sediul social: str. Mihai Eminescu, nr. 1, bl.D2, ap.40, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 2A0208; tel./fax: 0233236002; E¬mail: investexpert.ipurl@gmail.com, reprezentata de ec. Gâdioi Ion.
Subscrisa Invest Expert IPURL, în calitate de administrator judiciar, care va îndeplini atribuţiunile prevăzute de art.20 din Legea insolvenţei nr. 85/2006, conf. Sentinţei comerciale nr. 328/F/14.04.2010 pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială, în dosarul 6068/110/2009, prin care s-a dispus deschiderea procedurii de faliment prevăzută de Legea insolvenţei, împotriva debitorului SC Rados Inst SRL., în temeiul art.7 alin.(1) şi următoarele din Legea privind procedura insolvenţei, notifică: întocmirea Raportului prevăzut la art.20 alin.(1) lit.A, în termen de 30 de zile de la comunicare hotărârii; termenul limită pentru depunerea cererilor de înregistrare a creanţelor până la 14.05.2010; termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afiBarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 14.06.2010; termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la creanţele înregistrate până la 28.07.2010; termenul limită pentru întocmirea şi afiBarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor şi pentru continuarea procedurii la 28.07.2010; şedinţa adunării creditorilor la data de 30.06.2010, ora 12.00 la sediul administratorului judiciar şi convoacă creditorii debitorului.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea disp. art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar în dublu exemplar. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la Arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru şi de un timbru judiciar.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata