REGATA COM SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 7442336
Data publicării în BPI: 23 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală:07.11.2014

1.Date privind dosarul: nr. 6462/86/2014 Tribunalul Suceava, Secţia Civilă, Judecător sindic: MITRIC LAURA IULIANA

2.Adresa instanţei: str. Stefan cel Mare”, nr. 62 nr. telefon: 0230/214948

3.Debitor: SC REGATA COM SRL, CUI 7442336, J33/604/1995, sediul social: sat Prisaca Dornei, str. 22 Decembrie, nr. 56, com. Vama, jud. Suceava.

4.Administratorul judiciar provizoriu: MULTICONSULT IPURL SUCEAVA cu sediul în str. Universitătii, nr. 8A, sc. C, etajul I, ap. 5, jud. Suceava, nr. UNPIR 0517; tel./fax 0330/113743. Reprezentant administratorului judiciar: Ec. Călin Ovidiu.

5.Administrator special: nu este desemnat.

6.Subscrisa: MULTICONSULT IPURL SUCEAVA în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei SC REGATA COM SRL, conf. ÎNCHEIERII nr. 1153 din data de 03.10.2014, pronunţată de Tribunalul Suceava, secţia Civilă, în dosarul nr. 6462/86/2014, în temeiul art. 99 din Legea 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notifică:

7.Deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitoarei SC REGATA COM SRL, prin ÎNCHEIEREA nr. 1153 din 03.10.2014 pronunţată de Tribunalul Suceava, secţia Civilă, în dosarul 6462/86/2014.

7.1 Debitorul are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

7.2 Creditorii debitoarei SC REGATA COM SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acesteia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în următoarele condiţii:

7.2.1 Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor este 07.11.2014.

În temeiul art. 114 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele deţinute împotriva debitoarei.

7.2.2 Alte termene stabilite de Încheierea privind deschiderea procedurii:
Termenul pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţele este 27.11.2014.
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii este 11.12.2014. Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 19.12.2014.

8.Adunarea creditorilor va avea loc la data de 02.12.2014, ora 10,00 la sediul administratorului judiciar din mun. Suceava, str. Universităţii, nr. 8A, sc. C, ap. 5, jud. Suceava.

9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Informaţii suplimentare:

– În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

– Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

– Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar; exemplarul pentru administratorului judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia.

-Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei de timbru în sumă de 200 lei.

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata