RELEVEU SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 6775154
Data emiterii: 10.05.2010
Data publicării în BPI: 26.05.2010

1.Nr. dosar: număr dosar: număr dosar: 6069/110/2009, Tribunal: Bacău, Judecător-sindic Cornelia Dănăilă. 2.Arhiva/registratura instanţei: Mun. Bacău, str. Ştefan cel Mare, nr.4, jud. Bacău, număr de telefon: 0234/514419, 3.1.Debitor: SC Releveu SRL, cu sediul în Mun. Bacău, str. Ana Ipătescu, nr.10, bl. 10, sc. A, ap. 6, jud. Bacău, CUI RO6775154, J04/2364/1994.
3.2. Administrator special: nu este desemnat.
4.Creditori: listă anexă.
5.Lichidator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. sediul: Mun. Iaşi, Aleea Nicolina, nr.82, jud. Iaşi, număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale: 0120, tel/fax: 0232-243.864, 0232-212.231, nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Mititelu Corneliu
Subscrisa, Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Releveu SRL, cu sediul în Mun. Bacău, str. Ana Ipătescu, nr.10, bl. 10, sc. A, ap. 6, jud. Bacău, CUI RO6775154, J04/2364/1994, conform Sentinţei nr.518/03.05.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul nr.6069/110/2009, în temeiul art.108 alin (1) şi art.109 alin (1) şi (2) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică: 1. Deschiderea procedurii simplificate a falimentului şi ridicarea dreptului de administrare împotriva debitorului SC Releveu SRL, prin Sentinţa nr.518/03.05.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială, în dosarul nr.6069/110/2009. Creditorii debitorului SC Releveu SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului născute după data deschiderii procedurii este 04 iunie 2010. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 18 iunie 2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul suplimentar la data de 25 iunie 2010 şi pentru întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la 05 iulie 2010. Comitetul creditorilor: nu este desemnat.

Lista anexă:
Administraţia Finanţelor Publice Bacău    Mun. Bacău, str. 9 Mai, nr.33, jud. Bacău.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata