RENATA COM IMPEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 12663112
Data emiterii: 26.03.2010
Data publicării în BPI: 14.04.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar: 3172/110/2009; Tribunalul Bacău; Secţia Comercială şi Contencios Administrativ; Judecător-sindic Gabriel Grancea;
2.Arhiva/registratura instanţei: Bacău, str. Ştefan cel Mare; nr.4; jud Bacău.
3.1.Debitor: SC Renata Com Impex SRL loc. Bacău, jud Bacău; J04/52/2000; CUI 12663112; sediul social:: Bacău, str. Pictor Aman, nr.9, bl.9, sc.A, ap.8, jud. Bacău
3.2.Administrator special: Păduraru Costică
4.Creditori: Lista anexă
5.Lichidator judiciar: Liquidation Cute & Husaru SPRL- CIF – 24251310; sediul social: Bacău, str. Nicolae Titulescu, bl.30/A/P/7; Certificat de înregistrare UNPIR – nr. de înregistrare RSP 0341; Tel/fax: 0234/587002, 0744/845330, reprezentă prin practician în insolvenţă Husaru Irina.
6.Subscrisa Liquidation Cute & Husaru SPRL – în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Renata Com Impex SRL Bacău, conform sentinţei civile nr.317 din 04.03.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr.3172/110/2009, în temeiul art.109 şi art.7 alin.1 şi alin.9, din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Intrarea debitorului în procedură simplificată de faliment, ridicarea dreptului de administrare a debitorului şi dizolvarea acestuia.
7.1.Debitorul SC Renata Com Impex SRL Bacău, jud. Bacău, prin administratorul statutar, are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la comunicarea sentinţei să predea lichidatorul judiciar desemnat gestiunea averii, să pună la dispoziţia lichidatorului judiciar toate informaţiile cerute de lichidator şi apreciate ca necesare cu privire la activitatea şi averea sa sub sancţiunea prev. de art.44 din Legea 85/2006.
7.2.Creditorii debitorului SC Renata Com Impex SRL Bacău, jud. Bacău, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie, până la deschiderea procedurii de faliment, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţei născute în perioada de observatie, în termen de 10 zile de la primirea notificării.
7.2.2. Alte termene:
– Termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii, precum şi termenul de soluţionare a opoziţiilor, care nu va depăşi 10 zile de la expirarea termenului de depunere a acestora;
– Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar nu va depăşi 15 zile de la expirarea termenului pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor;
– Termenul de definitivare a tabelului creanţelor nu va depăşi 15 zile de la expirarea termenului pentru tabelul preliminar, prevăzut la art.62 alin.1 lit.c;
– Adunarea creditorilor va avea loc în data de 06.05.2010, ora 12, la sediul secundar al lichidatorului judiciar, din Bacău, str. Vasile Pârvan, nr.28, jud. Bacău;
– Termen pentru continuarea procedurii: 20.05.2010.
Informaţii suplimentare:
1.În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal « Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar al creanţelor » cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei.
2.Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
3.Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poarte fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.
4.Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Bacău. Cererea va fi însoţită de dovada plaţii taxei judiciare de timbru şi de un timbru judiciar.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata