ROCONS GROUP SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 14877244
Data publicării în BPI: 11 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 15.12.2014

1.Dosar 2496/99/2014 nr vechi 172/2014, Tribunalul Iasi, Secţia Civilă-Faliment.

2.Debitor SC Rocons Group SRL, cu sediul în Iasi, str.Păcurari, nr 17 A, jud. Iasi, J22/960/2002, CUI 14877244.

3. Administrator judiciar Centrul de expertiză în insolvenţă SPRL CUI 17392952 sediul social Iasi, str.Sf. Lazăr nr.4, bl.Penes Curcanu, nr.de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 2456, tel/fax 0332/222744, reprezentant asociat coordonator Laura Chiticariu, conform sentinţă civilă 1811/30.10.2014, pronunţată de Tribunalul Iasi, Secţia civilăfaliment, notifică: Deschiderea procedurii generale a insolvenţei a debitoarei SC Rocons Group SRL.

Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

Fixează termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei 15.12.2014. Nedepunerea cererii de admitere a creanţei atrage decăderea din drepturi privind creanţa pe care o deţineţi împotriva debitorului.

Înregistrarea contestaţiilor împotriva creanţelor înscrise în tabel să se facă în cinci zile de la publicarea acestuia în BPI.

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 05.01.2015.
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar si definitivarea tabelului de creanţe la 26.03.2015 si pentru afisarea tabelului definitiv al creanţelor la 31.03.2015.

Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Iasi, str.Sf. Lazăr nr.4, bl.Penes Curcanu, et.1 la data de 09.01.2014 ora 13 având ca ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor, desemnarea presedintelui acestuia, confirmarea sau înlocuirea administratorului judiciar desemnat provizoriu si stabilirea remuneraţiei acestuia.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata