ROMBETON CONSTRUCT SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 20442821
Data publicării în BPI: 12 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 26.11.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 1447/93/2013, Tribunalul Ilfov, Sectia a Civila

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. Stirbei Voda, nr 24, Buftea, Judeţul Ilfov Programul arhivei/registraturii instantei: luni-vineri: 09:30-13:00

3.Debitoare: SC ROMBETON CONSTRUCT SRL, sediul social: Oras Chitila, Aleea Garii, nr 19, cam 1, judeţul Ilfov, J23/19/2007; C.I.F. 120442821.

3.1.Administrator judiciar provizoriu: Cabinet Individual de Insolventa Stretenie Mariana Luminita, CIF: 30215575; sediul profesional: Bucureşti, str. Caporal Misca Petre nr.6, bl.M15, sc.1, ap.8, sector 5; tel/fax 031.81.76.225; e-mail: [email protected]

4.Cabinetul Individual de Insolventa Stretenie Mariana Luminita, CIF: 30215575; sediul profesional: Bucureşti, str.Caporal Misca Petre nr.6, bl.M15, sc.1, ap.8, sector 5, în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei SC ROMBETON CONSTRUCT SRL, conform Incheierii de sedinta din data de 21.10.2014 pronunţată de Tribunalul Ilfov, Sectia Civila, în dosarul 1447/93/2013, în temeiul art. 61 şi art. 62 din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.28, 33 şi 35 din acelaşi act normativ, notifică:

5. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei SC ROMBETON CONSTRUCT SRL prin incheierii de sedinta din data de 21.10.2014, pronuntata de Tribunalul Ilfov, Sectia Civila, în dosarul 1447/93/2013 .

5.1. Debitoarea SC ROMBETON CONSTRUCT SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

5.2. Creditorii debitoarei trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

5.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei

Termen limita de depunere de catre creditori, a opozitiilor la sentinta de deschidere a procedurii insolventei- 10 zile de la notificare.
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este 26.11.2014 – data postei;
În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitoarei.

5.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :

Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 16.12.2014.
Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 31.12.2014.
Adunarea generala a creditorilor va avea loc în data de 22.12.2014, orele 10:00 la adresa din: Bucureşti, str. Cluceru Udricani nr.1-3, bl.106A, sc.1, et.3, ap.8, sector 3, avand urmatoarea ordine de zi:
– confirmarea Cabinetului Individual de Insolventa Stretenie Mariana Luminita în calitate de administrator judiciar;
– prezentarea raportului intocmit de administratorul judiciar în conditiile art. 54 din legea insolventei;
– prezentarea raportului intocmit de administratorul judiciar în conditiile art. 59 din legea insolventei; – alegerea unui comitet al creditorilor şi a presedintelui comitetului creditorilor;
– discutarea onorariului administratorului judiciar,
– prezentarea situatiei debitoarei.

6. Administratorul judiciar provizoriu convoacă, în temeiul art.3, pct.26 din Legea 85/2006, Adunarea Generală a Asociatilor SC ROMBETON CONSTRUCT SRL în vederea desemnarii administratorului special, la data de 21.11.2014, orele 10.00, la sediul profesional al Cabinetului Individual de Insolventa Stretenie Mariana Luminita din Bucureşti, str. Cluceru Udricani nr.1-3, bl.106A, sc.1, et.3, ap.8, sector 3
In cazul în care asociatii debitoarei nu se vor prezenta la prima convocare AGA, aceasta va fi reprogramată pentru data de 24.11.2014, orele 10:00, la adresa mai sus mentionata.

7. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă.

Notificarile ulterioare se vor efectua în conformitate cu prevederile art.7 din Legea 85/2006,in Buletinul insolventei, cu exceptiile prevazute de norma juridica mentionata, cu precizarea ca inregistrarea cererii de admitere a creantei creeaza prezumtia pentru creditori ca au cunostinta de termenele prevazute de art. 62 din Legea 85/2006. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Ilfov. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Organele de conducere ale debitorului au obligatia ca în termen de 24 de ore de la data comunicarii hotararii de deschidere a procedurii, sa publice (daca detin pagini de internet) infomatiile referitoare la starea societatii, precum şi numarul, data şi instanta care a pronuntat hotararea.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata