ROMI & DANI COMPANY SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 8251644
Data emiterii: 11.05.2010
Data publicării în BPI: 26.05.2010

1.Număr dosar 8931/99/2009, (format vechi 627/2009), Tribunal Iaşi, Secţia Comercial Faliment, Judecător-sindic Dan Artenie.
2.Arhiva instanţei: Iaşi, str. N. Gane, nr.20A, jud. Iaşi, tel. 0232215160, programul instanţei luni–vineri între orele 09– 13.30.
3.Debitor: SC Romi & Dani Company SRL, CUI 8251644, cu sediul social în Iaşi, Dos. Ungheni, nr.2, et. parter, jud. Iaşi, ORC J22/438/1996.
4.Creditor: Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi, str. A. Panu nr.26.
5.Lichidator judiciar: C.I.P.I. Nechifor Oana Maria, C.I.F. 20109380, cu sediul social în Iaşi, Dos. Nicolina, nr.5, bl.928B, sc.D, ap.18, jud. Iaşi, tel.0744787274, e-mail nechiforoana@yahoo.com, reprezentat prin Nechifor Oana Maria.
6.Subscrisa C.I.P.I. Nechifor Oana Maria, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Romi & Dani Company SRL, conform Sentinţei comerciale nr.456/S/29.04.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, în dosarul 8931/99/2009 (627/2009), în temeiul art.107 alin.1 şi 109 alin.1 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei faţă de debitorul SC Romi & Dani Company SRL şi intrarea în faliment a debitorului, dizolvarea societăţii debitoare, ridicarea acesteia a dreptului de administrare, conform sentinţei comerciale nr.367/S/08.04.2010 pronunţată în dosarul menţionat mai sus, cu obligaţia debitorului de a preda gestiunea împreună cu actele prevăzute de art.28 alin.1 din Legea 85/2006 către lichidator, până în data de 10.05.2010.
7.1.Creditorii debitorului SC Romi & Dani Company SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credala a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.1.1.Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 29.06.2010. 7.1.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 14.07.2010. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 30.08.2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţi la tabelul preliminar este 09.09.2010, ora 11.00. Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Iaşi, Judecător-sindic, din Iaşi, str. N. Gane, pe data de 17.09.2010, ora 11.00, având următoarea ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui comitetului creditorilor, desemnarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia.
Pentru informaţii suplimentare va adresaţi lichidatorului judiciar. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documente justificative.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata