ROMI-VALI SRL – notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei

CUI: 6448411
Data emiterii: 27.04.2010
Data publicării în BPI: 12.05.2010

1.Date privind dosarul: număr 8176/99/2009, format vechi 553/2009, Tribunal Iaşi, Secţia Comercial Faliment, Judecător-sindic Grădinaru Brânduşa Daniela;
2.Debitor: SC Romi-Vali SRL, CUI 6448411, număr de ordine în registrul comerţului J22/2557/1994, cu sediul în Iaşi, str. Egalităţii nr.8, bl.840, sc.B, et.2, ap.9, jud. Iaşi.
3.Administrator judiciar: SCP. Casa de Insolventa Homoranu IPURL, C.I.F. 20692097, cu sediul în str. Toma Cozma, nr.10, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0026, tel/fax 0232/277575, e¬mail_Homoranu.Gheorghe@yahoo.com, reprezentant Homoranu Gheorghe.
4.Subscrisa SCP. Casa de Insolvenţă Homoranu IPURL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Romi¬Vali SRL, conform Sentinţei Comerciale nr.380/S din data de 13.04.2010, pronunţată de Secţia Comercial Faliment, în dosarul 8176/99/2009, format vechi 553/2009 în conformitate cu prevederile Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:
5.Intrarea debitorului în procedura insolvenţei prin Sentinta nr.380/S publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă. 5.1.Debitorul SC Romi-Vali SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la notificare să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
5.2.Creditorii debitorului SC Romi-Vali SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 5.3.Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment: termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţă 11.06.2010; termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 12.07.2010; termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la Tabelul preliminar la 27.08.2010; termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 07.09.2010 şi definitivarea tabelului creantelor la 09.09.2010. Şedinţa Adunării Creditorilor va avea loc în data de 16.07.2010, ora 12 la sediul administratorului judiciar: Iaşi, str. Toma Cozma nr.10, Jud. Iaşi.
6.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata