ROMKNITT SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 15716939
Data emiterii: 15.02.2010
Data publicării în BPI: 20.05.2010

Dosar nr.4548/99.2008, Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, Judecător sindic, Judecător – sindic Miţică Alexandru. Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N. Gane, nr.20A, jud. Iaşi. program 0900- 1300.
Debitor: SC Romknitt SRL, CF 15716939, J22/1616/2003, sediul în mun. Iaşi, str. Platou Abator, nr.3, et.1, jud. Iaşi. Administrator special: nu are.
Creditor: SC Jet Japaneurotex Ltd SRL şi Universitatea Tehnică Gh. Asachi, Iaşi. Lichidator judiciar: LD Expert Grup IPURL, sediul în Huşi, str. Fundătura Viilor, nr.23, jud. Vaslui, CF RO20657200. Membru UNPIR nr.RSP 0150, tel/fax: 0745630037, 0235470844. Reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: Lazar Dumitru.
Subscrisa LD Expert Grup IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Romknitt SRL Iaşi conform sentinţei comerciale nr.36/S/20.01.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, Judecător sindic, în dosarul nr.4548/99.2008, în temeiul art.109 alin.(1) din Legea nr.85/2006, notifică: Deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva debitorului SC Romknitt SRL Iaşi prin sentinţa comercială nr.36/S/20.01.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, Judecător sindic, în dosarul nr.4548/99.2008. Debitorul SC Romknitt SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) Legea nr.85/2006. Creditorii debitorului trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei, pana la data de 05.03.2010, în caz contrar fiind decăzuţi, conform art.109 alin.(4) Legea nr.85/2006, din dreptul privind creanţele împotriva debitorului.
Termene limită:
1.Verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor – 20.03.2010; 2.Depunerea contestaţiilor la tabelul suplimentar – 21.03.2010;
3.Soluţionarea contestaţiilor şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor – 31.03.2010.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar”, cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) Legea nr.85/2006, însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Acestea vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar. Exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru şi de timbru judiciar. Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 Legea nr.85/2006).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata