ROMPRESERV SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 3121708
Data publicării în BPI: 03 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 14.11.2014

1.Date privind dosarul: 5993/121/2012, Tribunalul Galaţi, Judecător sindic: Miron Rodica

2.Debitor: S.C. Rompreserv S.A., CUI 3121708, Sediul social: Sos. Smârdan, Nr. 5, Galaţi, Jud. Galaţi, Număr de ordine în registrul comerţului J17/331/1993.

3.Admiinistrator judiciar: RomInsolv SPRL, Cod de identificare fiscală RO20791325, Sediul social: Bucureşti, Splaiul Unirii, nr. 223, etaj 3, Sector 3, înregistrat în Registrul Formelor de Organizare sub nr. RFO II 0122, Tel: 021.321.13.42, Fax: 021.539.49.28, Adresa web: www.rominsolv.ro, E-mail: [email protected], Nume si prenume reprezentant administrator judiciar: Florian Mateiţă.

4.Subscrisa: RomInsolv SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Rompreserv S.A., conform hotărâre nr. 790/2014 din data de 13.10.2014, pronunţată de Galaţi, în dosarul nr. 5993/121/2012, în temeiul pevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, notifică:

5.Deschiderea procedurii generale împotriva debitorului S.C. Rompreserv S.A., prin hotărâre nr. 790/2014 din data de 13.10.2014, pronunţată de Tribunalul Galaţi, în dosarul nr. 5993/121/2012.

5.1.Termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii este de 10 zile de la notificare, iar termenul de soluţionare a opoziţiilor nu va depăsi 5 zile de la data expirării termenului de depunere a acestora.

5.1.1.În temeiul art. 39 alin. (2) din Legea 85/2014, debitorul va deschide în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii un cont la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. În caz de neîndeplinire de către debitor a acestei obligaţii, contul va fi deschis de către administratorul judiciar.

5.2.Creditorii debitorului S.C. Rompreserv S.A. trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

5.2.1.Termenul limită pentru depunerea creanţelor este la 14.11.2014. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 02.12.2014. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 17.12.2014.

6.Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar în data de 28.01.2015, având ca ordine de zi:

1.prezentarea situaţiei debitorului şi a rapoartelor întocmite;
2.desemnarea Comitetului creditorilor şi a preşedintelui acestuia;
3.confirmarea administratorului judiciar RomInsolv SPRL;
4.aprobarea ofertei financiare a administratorului judiciar RomInsolv SPRL,
7.Deschiderea procedurii generale se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi pentru efectuarea menţiunii, în temeiul art. 99 din Legea 85/2014.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata