ROPOL SA – notificare privind deschiderea procedurii falimentului

CUI: 9792001
Data publicării în BPI: 25 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 05.12.2014

1. Nr.dosar 20907/3/2014, Trib.BUC. Sectia VII a Civila.

2. Arhiva: Luni-Vineri 9.30-14.00.

3. Debitor: ROPOL SA, Bucureşti sector 1 ,str. Clucerului nr.32, Ap.1, J40/7202/1997, CUI 9792001.

4. Creditorii bugetari: din sectoarele 1-6Buc şi Jud.Ilfov

5. Lichidator judiciar al debitorului: Cabinet Ind.Insolv.Diaconescu Ilie conform incheierii din 20.10.2014, cu termen la 16.02.2015 C.11, ora 9,00, în temeiul art.107 alin.1,art109 alin.1, raportat la art.32,alin1 şi 2, din legea procedurii insolv, notifica:

1. Intrarea debitorului în procedura de faliment simplificata prin incheierea din 20.10.2014, dosar 20907/3/2014 ;
2. Debitorul are obligatia sa depuna în dosarul instantei documentele prevazute la art.28 alin 1 din legea 85/2006 ;
3. Creditorii debitoarei urmeaza sa se inscrie la masa credala în conditiile urmatoare:
3.1 Depunerea opozitiilor la sedinta de deschidere a procedurii în termen de maxim 15 zile de la notificare cu termen de solutionare a opozitiilor care nu va despasi 10 zile de la data expirarii termenului de depunere a acestora
3.2 Cererea de depunere a creantei impotriva averii debitorului la data de 05.12.2014;
3.3 Verificarea,intocmirea ,afisarea tabel preliminar la data de 16.12.2014;
3.4 Definitivarea, afisarea, comunicarea tabel definitiv la data de 01.01.2015 ;
3.5 Prima sedinta adunare generala a creditorilor la data de 22.12.2014 ora 14, la sediul lichidatorului, din str Manolescu Grigore nr.2, bl.16B+C,SC.A,etj.6, Ap.12, sector 1, Bucureşti pentru: – desemnarea reprezentantului creditorilor, a raportului preliminar intocmit de lichidator potrivit prevederilor art. 59 alin 1 din legea 85/2006,.discutarea oportunitatii formularii cererii de atragere a raspunderii patrimoniale.
4. Deschiderea procedurii se notifică: la Registrul Comertului, debitorului, banca şi Judecatoria Buftea şi creditorilor debitoarei potrivit datelor din contabilitate puse la dispozitia lichidatorului de catre ad-torul societatii în procedura de lichid Informatii suplimentare:.

1.In vederea inscrierii la masa credala se va transmite la Tribunalul Ilfov sectia civila Cererea de inscriere a creantei în tabelul preliminar’’ cu respectarea dispozitiilor art.65 alin.1 din legea 85/202. Cererea de inscrierea crantei va fi insotita de documentele justificative ale creantei care sa dovedeasca legalitatea şi exigibilitatea debitului pretins.

2. Cererea va fi depusa la dosarul instantei în dublul exemplar cu mentiunea ca exemplarul 2 pentru lichidator poate fi comunicat în mod direct acestuia la adresa mai sus mentionata.

Restrictii pentru creditori: Pe data deschiderii procedurii se suspenda toate actiunile judiciare sau extra judiciare pentru realizarea creantelor asupra averii debitorului sau bunurile sale potrivit art.36 din legea procedurii insolvente.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata