SAFA VIZZA SRL – notificare privind propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată

CUI: 13857362
Data emiterii: 19.04.2010
Data publicării în BPI: 29.04.2010

1.Date privind dosarul: număr 1886/103/2009, Tribunalul Neamţ Secţia Comercială şi Contencios Administrativ. Judecător – sindic Cătălin Serghei.
2.Arhiva/registratura instanţei: B-dul Republicii, nr.16, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, număr de telefon 0233/212294, programul arhivei/registraturii instanţei luni – vineri orele 8 – 16.
2.1. Debitor: SC Safa Vizza SRL, CIF RO13857362, sediul social str. General Dăscălescu, bloc T3, parter, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, număr de ordine în registrul comerţului J27/146/2001.
2.2. Administratorul special al debitorului: nu a fost desemnat.
3. Creditorii care au formulat cereri de deschidere a procedurii insolvenţei: SC Bucovina Electro Top SRL, sediul procesual ales la Urban şi Asociaţii SRL, Preciziei Business Center, B-dul Preciziei, nr.1, et. 4, sector 6, Bucureşti, SC Meda SA, str. Roman Ciorogariu, nr.24, Oradea, judeţul Bihor, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Neamţ, B-dul Traian, nr.19 bis, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, SC Romanel Internaţional Group SA, sediul procesual ales la Cabinetul Individual de Avocatură Ionescu Silviu Adrian, B-dul Gheorghe Şincai, nr.12, bl. 12, sc. A, et. 1, ap. 6, sector 4.
4.Administrator judiciar: RDV Insolvenţă SPRL, CIF 20652920, număr înregistrare Registrul societăţilor profesionale 0032, sediul social Bulevardul Traian, nr.80, bl. H3, sc. A, ap. 27, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, tel./fax 0333/407534, e-mail rdvinsolventa@neamt.rdsmail.ro, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică Stroe Daniela.
5.Subscrisa RDV Insolvenţă SPRL, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Safa Vizza SRL conform Sentinţei comerciale nr.165/F/23.02.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul nr.1886/103/2009, în temeiul art.54 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică: Raportul privind propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului SC Safa Vizza SRL la data de 19.04.2010. Administratorul judiciar a propus intrarea debitorului în faliment prin procedura simplificată motivat de faptul că, acesta se încadrează în criteriile prevăzute la art.1 alin.(2) lit.c) punctele 2 – 4 şi lit.d) din Legea nr.85/2006, privind procedura insolvenţei.
Informaţii suplimentare: Propunerea privind intrarea în faliment prin procedura simplificată urmează a fi supusă de judecătorul sindic dezbaterii părţilor mai sus menţionate într-o şedinţă publică, care va avea loc în maximum 20 de zile de la primirea raportului administratorului judiciar. Pentru alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa administratorului judiciar.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata