SAKURA IURY SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 18537270
Data emiterii: 17.05.2010
Data publicării în BPI: 18.05.2010

1.Date privind dosarul: număr 1309/40/2009, Tribunalul Botoşani; Secţia Comercial Faliment.
2.Arhiva/registratura instanţei: mun. Botosani, str. Maxim Gorki nr.8.
3.Debitor: SC Sakura Iury SRL, CIF 18537270, J7/198/2006, sediul social: mun. Botoşani, Aleea Nucului, nr.16, sc.A, et.3, ap.15.
4.Creditori: SC Beristeanu Impex SRL, Banc Post SA, D.G.F.P.J. Botoşani, I.T.M. Botosani, SC Ecuator SRL 5.Lichidator judiciar: Casa de Insolvenţă Moldova IPURL Iaşi; C.I.F. RO 20749991; sediul social în mun. Iaşi, str. Anastasie Panu nr. 13, bloc „Ghica Voda” nr.3A, mezanin, număr RSP 0025/2006; tel./fax: 0232/430020; e-mail: cimsprl@yahoo.com, pagina de web: www.cimsprl.ro; nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar Ec. Apetrei Mărioara.
6.Subscrisa Casa de Insolvenţă Moldova I.P.U.R.L. Iaşi, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Sakura Iury SRL, conform sentinţei din data de 13.05.2010, pronunţată de Tribunalul Botoşani, Secţia Comercial Faliment, în dosarul 1309/40/2009, notifică:
7.Deschiderea procedurii falimentului în formă simplificată împotriva debitorului SC Sakura Iury SRL, dizolvarea societăţii debitoare şi ridicarea dreptului de administrare.
7.1.Debitorul SC Sakura Iury SRL are obligaţia ca pana la data de 20.05.2010 sa predea lichidatorului judiciar gestiunea averii, documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi lista actelor şi operaţiunilor născute după deschiderea procedurii.
7.2.Termene limită: depunere cereri de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii – 24.06.2010; verificare creanţe născute în cursul procedurii, întocmire, afişare şi comunicare tabel suplimentar al creanţelor – 15.07.2010; depunere contestaţii la tabel suplimentar -02.08.2010; soluţionare contestaţii la tabel suplimentar – 05.08.2010; întocmire şi afişare tabel definitiv consolidat al creanţelor – 10.08.2010.
7.3.Deschiderea procedurii de faliment se notifică debitorului, creditorilor şi ORC Botoşani şi se publică în BPI. Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea art.65 alin(1) din Legea 85/2006. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru lichidatorul judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, exemplarul pentru lichidatorul judiciar putând fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă, la sediul ales. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,30 lei.
Restricţii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea 85/2006).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata