SAMPLAST DISTRIBUTION SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 26216114
Data publicării în BPI: 15 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 20.10.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar nr. 4191/118/2014 Tribunal Constanţa – Secţia a II-a civilă – Judecător syndic Aniela Adriana Staicu.

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa mun. Constanţa, str. Traian, nr. 31, jud. Constanţa, număr de telefon 0241.551345, Programul arhivei/registraturii instanţei: luni – joi 0830 – 1230, vineri: 1200 – 1500.

3.1. Debitor: SC Samplast Distribution SRL cu sediul în loc.Constanta, b-dul Tomis nr.99, bl.SO, sc.C, ap.35, jud.Constanţa, J13/2470/2009, CUI 26216114

3.2. Administrator special: nu a fost desemnat

4.Creditori: SC Gold Plast SRL, cu sediul în Bistrita, Cartier Unirea nr.97

5.Administrator judiciar: Cabinet Individual de Insolvenţă Cuţov Alina. – Membră a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România, atestat nr.1B0984, cu sediul în Constanţa, str. Soveja nr.59, bl.57, sc.A, et.3, ap.10, cod 900402, Tel: 0241/671231, Mobil: 0722/238629,C.I.F. 21560434, nume si prenume reprezentant administrator judiciar ec. Cuţov Alina, practician în insolvenţă.

6.Subscrisa Cabinet Individual de Insolvenţă Cuţov Alina, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Samplast Distribution SRL conform sentinţei civile nr. 2255 Com/04.09.2014, pronunţată în dosarul Tribunalului Constanţa – Secţia a II-a Civilă nr. 4191/118/2014, în temeiul art. 61 alin. (1) si alin. (3) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 32 alin. (1) si art. 28, alin. (1) sau, după caz, art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 si art. 28, alin.(2) din acelasi act normativ notifică:

7. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Samplast Distribution SRL prin sentinţa civilă nr. 2255 Com/04.09.2014, pronunţată în dosarul Tribunalului Constanţa nr. 4191/118/2014.

7.1. Debitorul SC Samplast Distribution SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC Samplast Distribution SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 20.10.2014

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 10.11.2014
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 25.11.2014.

7.2.3. Adunarea creditorilor: Prima Adunare a creditorilor va avea loc la punctul de lucru din b-dul Tomis nr.130, etaj 1, camera 1, Constanţa în data 14.11.2014 ora 12 având ca ordine zi numirea comitetului creditorilor si confirmarea administratorului judiciar.

7.2.4. Cererea de creanţe trebuie să cuprindă denumirea creditorului, sediul, suma datorată, temeiul creanţei si menţiuni cu privire la eventualele drepturi de preferinţă sau garanţii. La cerere vor fi anexate documentele justificative ale creanţei si ale actelor de constituire de garanţii.

7.2.5. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar în două exemplare. Exemplarul pentru lichidator se va transmite direct acestuia.

8. De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea nr. 85/2006).

9. Comitetul creditorilor: nu a fost desemnat

10. Deschiderea procedurii se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul C-ţa, pentru efectuarea menţiunii.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata