SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ DE GRADUL 1 BALTAG SERV – notificare privind deschidere procedurii de faliment

CUI: 7445596
Data emiterii: 29.04.2010
Data publicării în BPI: 17.05.2010

1.Numar dosar: 7806/99/2009 (516/2009), Tribunal Iaşi, Sectia Comercial Faliment, Judecător-sindic Gradinaru Brandusa Daniela.
2.Arhiva/registratura instanţei:Iaşi, str. N.Gane, nr.20A, jud. Iaşi, tel.fax. 0232/215160, programul instanţei/ registraturii luni–vineri între orele 09– 13.00.
3.1.Debitor: Societate Cooperativa Mestesugareasca de Gradul 1 Baltag Serv., CUI 7445596, cu sediul social în Paşcani, str. Cuza Voda, bl. D2, tr.II, parter jud.Iasi, ORC C22/63/2005.
3.2. Administrator special: nu este desemnat
4.Creditor: Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Jud. Iaşi.
5.Administrator judiciar: C.I.P.I. Nechifor Oana Maria, CIF 20109380, cu sediul social în Iaşi, şos. Nicolina, nr.5, bl. 928B, sc.D, ap.18, jud. Iaşi, nr.matricol în Tabloul UNPIR 1B1411, tel.0744787274, e-mail nechiforoana@yahoo.com, reprezentat prin Nechifor Oana Maria.
6.Subscrisa C.I.P.I.Nechifor Oana Maria, în calitate de administrator judiciar al debitoarei Societate Cooperativa Mestesugareasca de Gradul 1 Baltag Serv., conform Sentinţei comerciale nr.376/S/13.04.2010 pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, în dosarul 7806/99/2009 (516/2009), în temeiul art.108 alin.(1) şi 109 alin.(1)si (2) din Legea nr.85/2006 cu modificarile ulterioare privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitorul Societate Cooperativa Mestesugareasca de Gradul 1 Baltag Serv., conform sentinţei comerciale nr.376/S/13.04.2010 pronunţată în dosarul menţionat mai sus, cu obligaţia debitorului de depune la dosarul cauzei, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, a actelor prevăzute de art.28 alin (1) din Legea 85/2006.
7.2.Creditorii debitorului Societate Cooperativa Mestesugareasca de Gradul 1 Baltag Serv. trebuie să procedeze la înscrierea la masa credala a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 11.06.2010. În temeiul art.76 alin.(1), din Legea nr.85/2006, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.
7.2.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 12.07.2010. Termenul limita pentru depunerea contestaţiilor formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 27.08.2010. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 07.09.2010 orele 11.00. Termenul pentru intocmirea şi afisarea tabelului definitiv al creantelor este 09.09.2010.
8.Se notifică: faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la Tribunalul Iaşi, Sectia Comercial Faliment, str. N. Gane, nr.20A, în data de 16.07.2010, ora 11.00 având următoarea ordine de zi:alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui acestuia, confirmarea sau inlocuirea administratorului judiciar desemnat provizoriu şi stabilirea remuneraţiei acestuia.
9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea mentiunii. Informaţii suplimentare: în vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creantei în tabelul preliminar” cu respectarea dispozitiilor art.65 alin.(1) din Legea nr.85/2006. Cererea de înscrierea creantei în tabelul preliminar va fi însotită de documentele justificative ale creantei şi actele care atestă constituirea de garantii, în copii certificate conform art.65 alin(2) din Legea nr.85/2006. Cererea de înscriere a creantei şi documentele care o însotesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instantei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar, cu mentiunea ca exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Iasi Sectia Comercial Faliment. Cererea va fi însotită de dovada plătii taxei judiciare de timbru în suma de 120 lei şi de un timbru judiciar de 0,3 lei. Restrictii pentru creditori: de la data deschiderii procedurii se suspendă toate actiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea nr.85/2006).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata