SOF & BC SRL – notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei

CUI: 16141669
Data emiterii: 10.03.2009
Data publicării în BPI: 24.03.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 3597/99/2009, format vechi 247/2009, Tribunal Iaşi, Secţia Comercial-Faliment, Judecător-sindic Dan Artenie.

2.Debitor: SC Sof & BC SRL, CUI 16141669, număr de ordine în registrul comerţului J22/282/2004, cu sediul în Iaşi, str. Mitropolit Varlaam, 12A, bl.C2, sc.C parter, cam.11, jud. Iaşi.

3.Administrator judiciar: SCP. Casa De Insolventa Homoranu IPURL, CIF 20692097, cu sediul în str. Toma Cozma, nr.10, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0026, tel/fax 0232/277575, e-mail [email protected], reprezentant Homoranu Gheorghe.

4.Subscrisa SCP. Casa de Insolvenţă Homoranu IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Sof & BC SRL, conform sentinţei comerciale nr.107/S/04.02.2010, pronunţată de Secţia, Comercial-Faliment, în dosarul nr.3597/99/2009 format vechi 247/2009, în conformitate cu prevederile Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:

5.Intrarea debitorului în procedura insolvenţei prin Sentinţa nr107/S publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.

5.1.Debitorul SC Sof & BC SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la notificare să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

5.2.Creditorii debitorului SC Sof & BC SRL inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

5.3.Termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţă 05.04.2010; termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 05.05.2010; termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar la 24.05.2010; termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi definitivarea tabelului creanţelor la 03.06.2010. Şedinţa Adunării creditorilor va avea loc în data de 11.06.2010, ora 11 la sediul Tribunalului Iaşi din str. N.Gane, nr.20A.

6.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata