SPARTA SECURITY SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI:17094085
Data publicării în BPI: 20 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 21.11.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar 6992 /105 /Anul 2014 Tribunal PRAHOVA , Secţia a II-a CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL

2.Arhiva/registratura instanţei: Tribunal PRAHOVA , Secţia a II-a CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL, STR.VICTORIEI, NR. 10, Număr de telefon 0244/ 511110, FAX: 0244/ 529107, E-mail: tr-phcontencios@ just.ro programul arhivei/registraturii instanţei ZILNIC 9,00-13,00.

3.1. Debitor: SC SPARTA SECURITY SRL, cod de identificare fiscală 17094085 sediul social PLOIESTI , STR. TUNARI , NR.26, JUD. PRAHOVA Număr de ordine în registrul comerţului J29/17/2005.

5.Administrator judiciar:CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA DUMITRESCU LAURENTIU, cod de identificare fiscală 22329641, sediul social STR. GHE. SINCAI, NR.41 ,PLOIESTI ,JUD. PRAHOVA, număr de înscriere în Tabloul practicienilor în insolvenţă 1B1601 tel./fax 0722634790, 0244596423, E-mail lrnt_dumitrescu@yahoo.com

6.Subscrisa: CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA DUMITRESCU LAURENTIU în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC SPARTA SECURITY SRL ,conform incheierii de sedinta din data de 08/10/2014 pronunţată de Tribunal PRAHOVA, Secţia a II-a CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL , în dosarul 6992/105/2014, în temeiul art. 99 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 100, alin.(1) si urm. din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, coroborate cu art. 71 alin. (1) si art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 si art. 67, alin.(2) din acelasi act normativ, notifică:

7. Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei împotriva debitorului SC SPARTA SECURITY SRL dispusa conform incheierii de sedinta din data de 08/10/2014 pronunţată de Tribunal PRAHOVA, Secţia a II-a CIVILA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL , în dosarul 6992/105/2014.

7.1. Debitorul SC SPARTA SECURITY SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

7.2. Creditorii debitorului SC SPARTA SECURITY SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 21/11/2014.

În temeiul art. 114 alin.(1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 11/12/2014.
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 05/01/2015.
Termenul limită de depunere a opoziţiilor la hotărârea de deschidere a procedurii prevăzute de Legea privind procedura insolvenţei este 10 zile de la notificare.

8. Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la: Adresa Oras Ploiesti ,Str.Gheorghe Sincai , nr.41, jud.Prahova, data 16/12/2014, ora 11,00, având ca ordine de zi :
-prezentarea situaţiei debitorului;
-desemnarea Comitetului creditorilor;
-confirmarea administratorului judiciar;
-alte menţiuni.

10.Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe Lângă tribunalul Prahova pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru administratorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă).

Citește și
1 Comentariu
  1. Sandoiu Marius spune

    O firma de toata jena de securisti tepe peste tepe la angajati. O bataie de joc crunta sper sa dispara aceasta firma de pe fata pamantului. Este anormal ce se intampla ITM-ul nu a luat nici o decizie vine si pleaca sta la gratare cu patronul este inadmisibil.
    Angajatii tratati ca niste animale !!!!!!!!!!!!!!

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata