SPOT ELECTRIC SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă

CUI: 12617973
Data emiterii: 03.05.2010
Data publicării în BPI: 17.05.2010

1.Dosarul număr 8061/99 Anul 2009, (Nr.În format vechi 536/2009), Tribunal Iaşi, Secţia Comercială Faliment, Judecător-sindic magistrat Grădinaru Brînduşa Daniela.
2.Arhiva instanţei: Iaşi, str. N. Gane nr.20A, număr de telefon 0232.215160, program 08.00-14.00.
3.Debitor: SC Spot Electric SRL, CIF 12617973, cu sediul social în Iaşi, str. Columnei, nr.29, bl. Y1, et.3, ap.13, jud. Iaşi, număr de ordine în registrul comerţului J22-34/2000.
4.    Lichidator judiciar: Cabinet I.P.I. Hotea Paul Iulian, cu sediul social în Iaşi, str. Ion Creangă, nr.85A, bl. C3, ap.43, CP 700381, cod fiscal 26439604, număr matricol 1B 2127/2007, telefon 0758758388, fax 0332/808591, e-mail: cabinet.insolventa@yahoo.com.
5.    În calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Spot Electric SRL, conform sentinţei comerciale nr.378/S, din data de 13/04/2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, în dosarul 8061/99/2009, (nr.în format vechi 536/2009) în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
6.    Deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitorului SC Spot Electric SRL, prin sentinţa comercială nr.378/S din data de 13/04/2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială Faliment, în dosarul 8061/99/2009 (număr vechi 536/2009).
6.1. Debitorul SC Spot Electric SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2. Creditorii debitorului SC Spot Electric SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de depunere a creanţelor asupra averii debitorului este 07.06.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. Termenul limită pentru verificarea, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 14.06.2010. Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii împotriva tabelului preliminar este 18.06.2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 29.06.2010 ora 11,00. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 30.06.2010.
7.    Se notifică: faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Iaşi, Judecător-sindic Iaşi, str. N. Gane nr.20 A, data 21.06.2010, ora 11,00, având ca ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor şi a preşedintelui; desemnarea şi remuneraţia lichidatorului judiciar.
8.Deschiderea procedurii insolvenţei s-a notificat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.Se va înscrie în cerere cont IBAN, banca, cod fiscal, telefon şi fax. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, din care unul comunicat lichidatorului judiciar la adresa de mai sus şi unul pentru a rămâne la dosar. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru şi de un timbru judiciar. De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

CUI: 12617973
Data emiterii: 03.05.2010
Data publicării în BPI: 17.05.2010

1.Dosarul număr 8061/99 Anul 2009, (Nr.În format vechi 536/2009), Tribunal Iaşi, Secţia Comercială Faliment, Judecător-sindic magistrat Grădinaru Brînduşa Daniela.
2.Arhiva instanţei: Iaşi, str. N. Gane nr.20A, număr de telefon 0232.215160, program 08.00-14.00.
3.Debitor: SC Spot Electric SRL, CIF 12617973, cu sediul social în Iaşi, str. Columnei, nr.29, bl. Y1, et.3, ap.13, jud. Iaşi, număr de ordine în registrul comerţului J22-34/2000.
4.    Lichidator judiciar: Cabinet I.P.I. Hotea Paul Iulian, cu sediul social în Iaşi, str. Ion Creangă, nr.85A, bl. C3, ap.43, CP 700381, cod fiscal 26439604, număr matricol 1B 2127/2007, telefon 0758758388, fax 0332/808591, e-mail: cabinet.insolventa@yahoo.com.
5.    În calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Spot Electric SRL, conform sentinţei comerciale nr.378/S, din data de 13/04/2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială, în dosarul 8061/99/2009, (nr.în format vechi 536/2009) în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28, alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28, alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
6.    Deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitorului SC Spot Electric SRL, prin sentinţa comercială nr.378/S din data de 13/04/2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercială Faliment, în dosarul 8061/99/2009 (număr vechi 536/2009).
6.1. Debitorul SC Spot Electric SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2. Creditorii debitorului SC Spot Electric SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de depunere a creanţelor asupra averii debitorului este 07.06.2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. Termenul limită pentru verificarea, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 14.06.2010. Termenul limită pentru depunerea eventualelor contestaţii împotriva tabelului preliminar este 18.06.2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 29.06.2010 ora 11,00. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 30.06.2010.
7.    Se notifică: faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Iaşi, Judecător-sindic Iaşi, str. N. Gane nr.20 A, data 21.06.2010, ora 11,00, având ca ordine de zi: alegerea comitetului creditorilor şi a preşedintelui; desemnarea şi remuneraţia lichidatorului judiciar.
8.Deschiderea procedurii insolvenţei s-a notificat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.Se va înscrie în cerere cont IBAN, banca, cod fiscal, telefon şi fax. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, din care unul comunicat lichidatorului judiciar la adresa de mai sus şi unul pentru a rămâne la dosar. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru şi de un timbru judiciar. De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata