SPYROPOULOS SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 3913074
Data emiterii: 12.04.2010
Data publicării în BPI: 11.05.2010

1.Nr. dosar: 7836/99/2009 (format vechi 517/2009), Tribunal Iaşi, Secţia Comercial Faliment, Judecător sindic Miţică Alexandru.
2.Arhiva instanţei: Iaşi, str. N.Gane, nr. 20A, jud. Iaşi, tel. 0232215160, programul instanţei: luni–vineri între orele 09– 13.30.
3.Debitor: SC Spyropoulos SRL, CUI 3913074, cu sediul social în Iaşi, Bd. Independenţei, nr. 32, bl.Y5 Y6, ORC J22/780/1993.
4.Creditor: Creditor: Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Iaşi, str. A. Panu nr. 26.
5.Lichidator judiciar: C.I.P.I. Nechifor Oana Maria, CIF 20109380, cu sediul social în Iaşi, şos. Nicolina, nr. 5, bl.928B, sc.D, ap.18, jud. Iaşi, tel. 0744787274, e mail: nechiforoana@yahoo.com, reprezentat prin Nechifor Oana Maria. 6.Subscrisa C.I.P.I. Nechifor Oana Maria, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Spyropoulos SRL, conform Sentinţei comerciale nr. 330/S/24.03.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia Comercial Faliment, în dosarul 7836/99/2009 (517/2009), în temeiul art.107 alin.(1) şi 109 alin.(1) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Deschiderea procedurii simplificate a insolvenţei faţă de debitorul SC Spyropoulos SRL şi intrarea în faliment a debitorului, conform sentinţei comerciale nr. 330/S/24.03.2010, pronunţată în dosarul menţionat mai sus, cu obligaţia
debitorului de a preda gestiunea împreună cu actele prevăzute de art.28 alin (1) din Legea 85/2006 către lichidator, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii.
7.1.Creditorii debitorului SC Spyropoulos SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credala a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.1.1.Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 24.05.2010. 7.1.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 07.06.2010. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 14.06.2010. Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţi la tabelul preliminar este 23.06.2010, ora 11.00. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 25.06.2010. Se notifică: faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Iaşi, Judecător sindic, din Iaşi, str. N. Gane, pe data de 02.07.2010, ora 11.00 având următoarea ordine de zi:alegerea comitetului creditorilor, desemnarea preşedintelui comitetului creditorilor, desemnarea lichidatorului judiciar şi stabilirea remuneraţiei acestuia. Pentru informatii suplimentare va adresaţi lichidatorului judiciar. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documente justificative.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata