STC TEHNOCONTAINER SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 22362770
Data emiterii: 22.04.2010
Data publicării în BPI: 13.05.2010

Date privind dosarul: număr dosar 3789/89/2009, Tribunalul Vaslui, Secţia civilă, Judecător sindic, Agafiţei Vasile.
Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr. 54, Vaslui, programul instanţei: ora 900-1300.
Debitor: SC STC Tehnocontainer SRL Bârlad, număr de înregistrare la registrul comerţului J37/592/2007, C.U.I. 22362770, sediul social în Bârlad, str. V. Pârvan, nr. 17, bl. D16, sc. B, et. 3, ap. 33, jud. Vaslui.
Administrator special: Nu s-a desemnat.
Administrator judiciar Eurobusiness L.R.J. SPRL Iaşi.
Sediul social în Iaşi, str. Socola, nr. 206A-208, bl. Granitul, et. 4, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă 0022/31.12.2006, tel./fax 0232410015; 0335411910;0721503737, e-mail: euro.cont@yahoo.com.
Subscrisa: Eurobusiness L.R.J. SRL Iaşi, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC STC Tehnocontainer S.R.L. Bârald, conform Sentinţei civile nr. 188/F din data de 16.04.2010, pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă în dosarul 3789/89/2009 în temeiul art. 61 din Legea privind procedura generală a insolvenţei, notifică: deschiderea procedurii generale de insolvenţă împotriva debitorului S.C. STC Tehnocontainer SRL Bârlad; J37/592/2007; C.U.I. 22362770.
Fixează termenul de depunere a creanţelor la data de 07.06.2010.
Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la data de 07.07.2010.
Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la data de 09.08.2010.
Fixează data şedinţei adunării creditorilor la data de 22.07.2010, ora 1200, la sediul administratorului judiciar şi convocarea creditorilor debitorului.
Informaţii suplimentare: În vederea înscrierii la masa creadală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal ,,Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 64 şi art. 65 din Legea privind procedura insolvenţei. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documente justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii,în copii certificate. Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei,în dublu exemplar,unul pentru a fi comunicat lichidatorului şi unul pentru a rămâne la dosar,cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin poştă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la Arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plaţii taxei de timbru în suma de 35 lei şi de un timbru judiciar de 0,5 lei.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata