SYMMETRIA IAŞI 2007 SRL – notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei

CUI: 21244687
Data emiterii: 03.05.2010
Data publicării în BPI: 17.05.2010

1.    Date privind dosarul: număr dosar 2747/99/2010, format vechi 193/2010, Tribunal Iaşi, Secţia Comercial – Faliment, Judecător sindic Miţică Alexandru.
2.    Debitor: SC Symmetria Iaşi 2007 SRL, CUI RO 21244687, număr de ordine în registrul comerţului J22/612/2007, cu sediul în Iaşi, şos. Arcu nr. 25, bl.CL2, parter, jud. Iaşi.
3.    Administrator judiciar: SCP. Casa de insolvenţă Homoranu IPURL, CIF 20692097, cu sediul în str. Toma Cozma, nr. 10, număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0026, tel/fax 0232/277575, e-mail homoranu.gheorghe@yahoo.com, reprezentant Homoranu Gheorghe.
4.    Subscrisa SCP. Casa de Insolvenţă Homoranu IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Symmetria Iaşi 2007 SRL, conform Încheierii nr. 213/S din data de 14.04.2010, pronunţată de Secţia Comercial Faliment, în dosarul 2747/99/2010, format vechi: 193/2010 în conformitate cu prevederile Legii 85/2006 privind procedura insolvenţei, notifică:
5.    Intrarea debitorului în procedura insolvenţei prin Încheierea nr. 213/S publicată în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă.
5.1. Debitorul SC Symmetria Iaşi 2007 SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la notificare să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
5.2. Creditorii debitorului SC Symmetria Iaşi 2007 SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare şi până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: 5.3. Termenul limită pentru depunerea cererilor de creanţă 14.06.2010; termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor 14.07.2010; termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar la 20.08.2010; termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii şi definitivarea tabelului creanţelor la 01.09.2010. Şedinţa Adunării Creditorilor va avea loc în data de 10.09.2010, ora 11 la sediul Tribunalului Iaşi, str. N.Gane nr. 20A, jud. Iaşi.
Deschiderea procedurii se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata