TAMGAS IMPEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii insolvenţei

CUI: 10087200
Data emiterii: 05.03.2010
Data publicării în BPI: 24.03.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 3930/103/2009; Tribunal Neamţ Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ; Judecător sindic: Cătălin Serghei;

Arhiva instanţei: Adresa: Piatra Neamţ, Bd. Republicii, nr.16, jud. Neamţ, număr de telefon: 0233/212717; programul arhivei: L – V, orele 0900 – 1300.

2.Debitor: SC Tamgas Impex SRL Piatra Neamţ; CIF R10087200; sediul social Piatra Neamţ, str. Crişului, nr.4, jud. Neamţ. Număr de ordine în registrul comerţului: J27/628/1997.

3.Creditori: DGFP Neamţ.

4.Administrator judiciar Insolveurope IPURL; CIF 20718995; sediul social Piatra Neamţ, str. Progresului, nr.92, ap. 82, jud. Neamţ; nr. de ordine în Registrul Societăţilor Profesionale: RSP 0002; tel./fax 0233/212070; e-mail petrocor2003@yahoo.com; nume şi prenume reprezentant adm. judiciar persoană juridică: ec. ing. Petruţ Manolache.

5.Subscrisa Insolveurope IPURL, în calitate de adm. judiciar al debitoarei SC Tamgas Impex SRL Piatra Neamţ, conform Sentinţei com. 83/F din data de 02.02.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială, în dosarul 3930/103/2009, în temeiul art.61 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

6.Deschiderea procedurii insolvenţei debitoarei având în vedere dispoziţiile art.33 alin.6 din Legea insolvenţei.

6.1.Creditorii debitorului SC Tamgas Impex SRL Piatra Neamţ trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală prin depunerea cererii de admitere a creanţei în conformitate cu legile în vigoare.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţei este 30.03.2010. Termenul limită pentru întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 16.04.2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este 04.05.2010 şi pentru afişarea şi comunicarea tabelului definitiv al creanţelor 14.05.2010.
Se fixează prima adunare a creditorilor la data de 21.04.2010, ora 14.00, la sediul ales al administratorului judiciar din Piatra Neamţ, Bd. Decebal, nr.3, bl. E2, ap. 20. Informaţii suplimentare: Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale, cu excepţia căilor de atac declanşate de debitor (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata