TECHNOCASSA SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 17759049
Data publicării în BPI: 10 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 26.11.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2423/120/2014 Tribunal Dâmboviţa Secţia II-a Civilă de Contencios Ad-tiv si Fiscal Judecător sindic – Monica Danciu

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa str Calea Bucureşti, nr. 3,Târgoviste, Dâmboviţa, cod 130104, Număr de telefon 0245612344: Programul arhivei/registraturii instanţei de luni pana vineri intre orele 8-12,30

3.1. Debitor: SC Technocassa SRL, cu sediul social în municipiul Târgovişte, str. Avram Iancu, bl. 24,sc. A,et. 3, ap16 jud. Dâmboviţa. Număr de ordine în registrul comerţului J15/751/2005, Cod de identicare fiscala 17759049.

4. Creditori: DGRFP Ploieşti prin AJFP Dâmboviţa str. Calea Domnească nr.166, Târgovişte

5. Administrator judiciar: Cabinet Individual Practician în Insolvenţa Stan Marin, str Calea Câmpulung nr. 18 Târgoviste, jud. Dâmboviţa, Cod de identificare fiscală 20032260, sediul social str N Radian bloc T2 parter Târgoviste judeţul Dâmboviţa Tel/fax 0245213003 /0723194227; E-mail [email protected], număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B1089;

6. Subsemnatul Stan Marin în calitate de administrator judiciar provizoriu al debitorului S.C Technocassa SRL, numit prin Sentinţa nr. 638 din data de 17.10.2014 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, Secţia II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 2423/120/2014 în temeiul art. 107, alin (2) din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art. 33 alin (7) sau după caz art. 109 alin (1) din acelasi act normativ, notifica:

7. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitorului SC Technocassa SRL, prin Sentinţa nr. 638 din data de 17.10.2014 pronunţată de Tribunalul Dâmboviţa, Secţia II-a Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal, în dosarul 2423/120/2014;

7.1. Dispune predarea către administrator în termen de 10 zile de la pronunţarea sentinţei a documentelor prevăzute la art. 28 alin.(1)din Legea 85/2006 privind procedura insolvenţei;

7.2. În temeiul art.3 pct. 26 pune în vederea administratorului judiciar ca în termen de maxim 10 zile de la deschiderea procedurii să convoace adunarea generală a asociaţiilor pentru desemnarea administratorului special;

7.3. In temeiul art. 62 din lg. 85/2006, fixează:
Termenul limită pentru depunerea cererilor pentru admiterea creanţelor este 26.11.2014;
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 23.12.2014;
Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la 13.01.2015 şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 7.01.2015.
Fixează sedinţa adunării creditorilor la data de 28.12.2014, ora 12.00 la sediul Tribunalului Dâmboviţa şi convoacă creditorii debitorului.
Termen pentru continuarea procedurii la 13.01.2015.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata