TELIDO SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă

CUI: 17510497
Data publicării în BPI: 25 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 12.12.2014

1.Date privind dosarul: Număr dosar: 2578/ 89/ 2014. Tribunalul Vaslui, Judecător sindic Morosan Carmen.

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. Stefan cel Mare, nr. 54, jud. Vaslui. Programul de funcţionare: luni-vineri, orele 09.00-13.00

3.1. Debitor: SC Telido SRL Vaslui cu sediul în mun. Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 273, jud. Vaslui, ORC J37/220/2006, C.U.I. RO 17510497.
2. Administrator special: nu este desemnat

4.Lichidator judiciar: Legal Mentor Grup S.P.R.L. Vaslui.

5.Subscrisa Legal Mentor Grup S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Telido SRL Vaslui, conform Încheierii nr. 56 / F din 29.10.2014, pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 2578/89/2014, în temeiul art. 146. M (1) din Legea nr. 85/2014 – privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, notifică:

6.Deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitorului SC Telido SRL Vaslui, conform Încheierii nr. 56 / F din 29.10.2014, pronunţată de Tribunalul Vaslui în dosarul nr. 2578/89/2014.

7.În temeiul art. 63. M (1) din Legea nr. 85/2014, numeste lichidator judiciar pe Legal Mentor Grup S.P.R.L. Vaslui, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 64.M din Legea nr. 85/2014.

8.În temeiul art. 147 din Legea nr. 85/2014 din Legea privind procedura insolvenţei:

a.Dispune notificarea deschiderii procedurii debitorului, creditorilor si Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Vaslui, prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, în vederea efectuării menţiunilor, precum si tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi.
b.Fixează termenul limită pentru depunerea declaraţiilor de creanţă la 12.12.2014.
c.Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si publicarea în BPI a tabelului preliminar al creanţelor la 29.12.2014.
d.Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii si pentru întocmirea tabelului definitiv al creanţelor la 20.01.2015.
e.Fixează termen de control a procedurii la 18.02.2015.
f.Fixează data sedinţei adunării creditorilor la data de 31.12.2014, la sediul lichidatorului judiciar si convoacă creditorii debitorului pentru a fi votate următoarele puncte de discuţie:

1. Alegerea comitetului creditorilor;
2.Desemnarea presedintelui acestuia;
3.Confirmarea lichidatorului judiciar;
4.Stabilirea remuneraţiei lichidatorului judiciar.

9.În temeiul art. 39 din Legea nr. 85/2014 dispune deschiderea de către debitor a unui cont la o unitate bancară din România, din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, în termen de 2 zile de la notificarea deschiderii procedurii.

Informaţii suplimentare:

1. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal “Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 102. M (1) din Legea nr. 85/2014.

2. Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

3. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

4. Toate înscrisurile depuse la dosar, pot fi consultate la arhiva Tribunalului.

5. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra averii debitorului. (art. 75. M (1) din Legea nr. 85/2014).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata