TEO CARTEX PREST SRL – notificare privind deschiderea procedurii falimentului

CUI: 13220717
Data emiterii: 24.05.2010
Data publicării în BPI: 01.05.2010

1.Date privind dosarul: Număr dosar 6424/110/2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ; Judecător sindic: Grancea Gabriel.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr.4, loc. Bacău, jud. Bacău, număr de telefon 0234.51.44.19, programul arhivei/registraturii instanţei 10.30 -12.30.
3.1.Debitor: SC Teo Cartex Prest SRL, CIF 13220717, sediul social în com. Motoşeni, sat Ţepoaia, jud. Bacău, Număr de ordine în registrul comerţului J04398/2000.
3.2.Administrator special: nu a fost desemnat.
4.Creditor: conform anexă
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Practician în Insolvenţă Ionescu M. Adrian cu sediul în str. Mioriţei, bl. 14, sc.F, ap. 16, loc. Bacău, jud. Bacău, atestat sub nr.1B0114/2007, tel./fax 0334/417350, e-mail cpi.ionescuadrian @yahoo.com, reprezentant lichidator judiciar Ionescu M. Adrian.
6.Cabinetul Individual de Practician în Insolvenţă Ionescu M. Adrian, în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Teo Cartex Prest SRL, conform Sentinţei nr.488 din data de 22.04.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 6424/110/2009, în temeiul art.108 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7.Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului SC Teo Cartex Prest SRL prin Sentinţa nr.488 din data de 22.04.2010 pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, în dosarul 6424/110/2009.

Anexă listă creditori:
BRD GSG, Sucursala Focşani Focşani, str. M. Kogălniceanu, nr.21 A, jud. Vrancea.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata