TERMOTRANS SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă

CUI: 13496853
Data publicării în BPI: 10 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 28.11.2014
1.Date privind dosarul: Număr dosar 9512/30/2013; Tribunal Timis, Secţia Comercială; Judecător sindic Geta Balaban.

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: P-ţa Tepes Voda, nr. 2, Timisoara: Luni – Joi, orele 9 – 12.

3.1. Debitor: SC TERMOTRANS SRL cod de identificare fiscală 13496853, J35/1071/2000, sediul social în Loc. Timisoara, str. Pan Halipa, bl. A11, et. 3, ap15, jud. Timis

3.2. Administrator special: Popa Valentin.

4.Creditori: conform tabelului definitiv de creante

5.Lichidator judiciar: MBS Insolv consult IPURL cu sediul în loc. Timisoara, str. Eugeniu de Savoya, nr. 7, ap. 21, CIF nr. RO28002281, jud. Timis, prin as. coordonator av.Schiopescu Budacă Elena-Magdalena;

6.Subscrisa: MBS Insolv Consult IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului: SC TERMOTRANS SRL, conform Sentinţei civile nr. 2278/2014 din data de 02.10.2014 pronunţată de Tribunalul Timis, Secţia II Civilă, in dosarul 9512/30/2013, în temeiul art. 108 alin. (1) si art. 109 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenţei Notifică:

7. Deschiderea procedurii simplificate de insolvenţă împotriva debitorului SC TERMOTRANS SRL, prin Sentinţa civila nr. 2278/2014 din data de 02.10.2014 pronunţată de Tribunalul Timis, Secţia II Civila, în dosarul 9512/30/2013.

7.1. Creditorii debitorului SC TERMOTRANS SRL care detin creanţe născute după deschiderea procedurii trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.1.1. Termenul limită pentru depunerea cererii de admitere a creanţei, în vederea întocmirii tabelului suplimentar va fi de 28.11.2014.

În temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.1.2. Alte termene stabilite conform art. 108 alin.(1) din Legea 85/2006: Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor 29.12.2014. Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii formulate împotriva tabelului suplimentar al creanţelor 15.01.2015. Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor 29.01.2015. 8.Deschiderea procedurii simplificate a falimentului se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timis.

Informaţii suplimentare:

– În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul suplimentar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

-Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele  justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii.

-Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar prin postă pe adresa instanţei, in dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorului judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

-Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata