TIIC & GRUP SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 16274029
Data emiterii 15.04.2010
Data publicării în BPI: 28.04.2010

1. Date privind dosarul: număr dosar 2168/99/2010 (147/2010), Tribunalul Iaşi, Judecător-sindic Alexandru Mitica; 2.Arhiva/registratura instanţei: Iaşi, str. N. Gane nr.20A, jud. Iaşi; număr de telefon 0232-215160, programul arhivei/registraturii instanţei 900 – 1300.
3.1. Debitor: SC Tiic & Grup SRL, C.U.I. 16274029, J22/599/2004, sediul social: mun. Iaşi, str. Arges nr.32, jud. Iaşi; 3.2. Administrator special: Nu este desemnat;
4.    Administrator judiciar: Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L., cu sediul în mun. Iaşi, Aleea Nicolina nr.82, jud. Iaşi, număr de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale 0120, tel/fax 0232-243.864, 0232-212.231, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Mititelu Corneliu.
5.    Subscrisa Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L. în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Tiic & Grup SRL potrivit Încheierii nr.182 din data de 24.03.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosar nr.2168/99/2010 (147/2010), în temeiul art.în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62, alin.(1) şi urm. din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 din acelaşi act normativ, notifică:
6.0. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Tiic & Grup SRL, prin Incheierea nr.182 din data de 24.03.2010, pronunţată de Tribunalul Iaşi – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ, în dosarul nr.2168/99/2010.
6.1. Debitorul SC Tiic & Grup SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
6.2. Creditorii debitorului SC Tiic & Grup SRL Iaşi trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile de mai jos.
6.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 24 mai 2010. În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului. 6.2.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 24 iunie 2010. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar este 20 august 2010. Termenul limită pentru soluţionarea contestaţiilor şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 01 septembrie 2010.
Adunarea creditorilor: Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul Tribunalului Iaşi Judecător sindic. Adresa: mun. Iaşi, str. N. Gane nr.20, în data 10 septembrie 2010, ora: 1100, având ca ordine de zi: Prezentarea situaţiei debitorului de către administratorul judiciar; Confirmarea administratorului judiciar desemnat de judecătorul sindic şi a remuneraţiei acestuia; Alegerea comitetului creditorilor, conform art.16, alin.1 din Legea 85/2006; Supunerea spre aprobare a raportului administratorului judiciar cu privire la cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului. Comitetul Creditorilor: nu este desemnat. Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Iaşi pentru efectuarea menţiunii.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata