TILIS PROD SRL – notificare privind propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată

CUI: 18298776
Data emiterii: 01.03.2010
Data publicării în BPI: 23.03.2010

Date privind dosarul: nr. dosar 3154/89/2009, Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, Judecător – sindic Vasile Agafiţei;

Arhiva/registratura instanţei: în mun. Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.54, jud. Vaslui, tel. 0235311032, programul arhivei/registraturii: orele 900-1300;

Debitor: SC Tilis Prod SRL, CIF 18298776RO, sediul social în mun. Vaslui, str. Gheorghe Doja, nr.6, cam. 1, parter, jud. Vaslui, nr. de ordine în registrul comerţului J37/23 /2006;

Administrator special al debitorului Şerban Otilia, cu domiciliul: în mun. Vaslui, str. Gheorghe Doja, nr.6, jud. Vaslui;

Creditorul care a formulat cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă:
Administraţia Finanţelor Publice, sediul social pe str. Ştefan cel Mare, nr.56, mun. Vaslui;

Administrator judiciar: Teodorescu Cornel Mihăiţă Cabinet Individual de Insolvenţă, sediul professional în mun. Vaslui, str. Ştefan cel Mare, bl.331, sc.B, ap.15, jud. Vaslui, tel./fax: 0235361156, mobil 0742/301800, e-mail: teocornel@yahoo.com;

Subsemnatul Teodorescu Cornel Mihăiţă Cabinet Individual de Insolvenţă, în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Tilis Prod SRL, conform sentinţei civile nr.569/F/11.11.2009, pronunţată de Tribunalul Vaslui, Secţia Civilă, în dosarul 3154/89/2009, în temeiul art.54 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

Raportul privind propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată a debitorului, la data de 01.03.2010.

Alte menţiuni: Raportul se depune la Tribunalul Vaslui cu duplicat pentru afişare la data de 01.03.2010, se publică în Buletinul procedurilor de insolvenţă. Propunerea de intrare în faliment prin procedura simplificată se notifică de administratorul judiciar creditorului Administraţia Finanţelor Publice Vaslui şi debitorului. Administratorul judiciar asigură la cerere, posibilitatea consultării raportului la biroul său din mun. Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.70, et.2.

Informaţii suplimentare: Propunerea privind intrarea în faliment prin procedura simplificată urmează a fi supusă de judecătorul sindic dezbaterii într-o şedinţă publică, care va avea loc în maxim 20 de zile de la primirea raportului părţilor mai sus menţionate. Pentru alte informaţii suplimentare vă puteţi adresa administratorului judiciar.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata