TOP-Z IMEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii simplificata de faliment

CUI: 7040371
Data publicării în BPI: 16 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 03.11.2014
1.Date privind dosarul: Număr dosar: 322/112/2014 a Tribunalului Bistrița-Năsăud – secţia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, judecator sindic Ilie Ursu.

2. Arhivă/registratura instanţei:Adresa: Bistriţa, str. Alba-Iulia, nr. 1, jud. Bistrița-Năsăud. Tel.: 0263-213528.

3. Debitor: SC TOP-Z IMEX SRL Cod de identificare fiscală:7040371. Sediul social: Bistrita, str. Libertatii,nr. 47,cam. 1, Jud. Bistriţa-Năsăud Număr de ordine în registrul comerţului: J06/46/1995.

4. Lichidator judiciar: Ioja Paula Sabina – Cabinet Individual de Insolvenţă Cod de identificare fiscală 31340541. Sediul social: Bistriţa, str. Petre Ispirescu, nr. 15B. Număr matricol: 1B3786. Tel/fax: 0263-218095. E-mail:
poenar_insolventa@yahoo.com.

5. Subsemnatul:Ioja Paula Sabina în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC TOP-Z IMEX SRL conform incheierii civile nr. 1329/19.09.2014 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud – secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în temeiul art. 61 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 62, alin.(1) si urm. Din Legea privind procedura insolvenţei , coroborate cu art. 32 alin. (1) si art. 28, alin. (1) sau, după caz, art. 33 alin. (4) sau alin. (6), art. 35 si art. 28, alin.(2) din acelasi act normativ notifică

6. Deschiderea procedurii simplificate de faliment împotriva debitorului SC TOP-Z IMEX SRL prin incheierea civila nr. 1329/19.09.2014 pronunţată de Tribunalul Bistriţa-Năsăud, secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, în dosarul 322/112/2014.

7.1. Creditorii debitorului SC TOP-Z IMEX SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.1.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei: Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este: 03.11.2014.In temeiul art. 76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creaţa/creanţele pe care le deţineţi împotriva debitorului.

7.1.2. Alte termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este: 02.12.2014.
Termenul pentru depunerea eventualelor contestaţii este: 19.12.2014.Termenul pentru afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este: 29.12.2014.8.
Adunarea creditorilor:Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor vă avea loc la:Adresa: Bistriţa, str. Petre Ispirescu, nr. 15B, la sediul lichidatorului judiciar. Data:.23.12.2014 Ora: 12:00

INFORMAŢII PRELIMINARE:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar vă fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhivă Tribunalului.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Cereri:

In temeiul art. 58 din Legea nr. 85/2006 vă rugam sa ne comunicati urmatoarele date despre SC TOP-Z IMEX SRL cu sediul in localitatea Bistrita, str.Libertatii, nr.47,cam. 1Jud. Bistriţa-Năsăud, CUI 7040371, J06/46/1995.Daca debitoarea este detinatoare de conturi sau depozite (in lei sau in văluta), soldurile acestor conturi, rulajele si retragerile de numerar din aceste conturi precum si daca aceasta are angajate credite de vreun anume fel.

Punctul de vedere scris asupra cererii menţionate mai sus poate fi trimis prin corespondenţă la adresa lichidatorului judiciar, Bistriţa, str. Petre Ispirescu, nr. 15B, Jud. Bistriţa-Năsăud prin fax la nr. 0263-218095 sau prin email la poenar_insolventa@yahoo.com.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata