TOTAL FLOR SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 15318453
Data emiterii: 26.04.2010
Data publicării în BPI: 14.05.2010

1.    Date privind dosarul: Număr dosar 1094/103, Anul 2009; Tribunal Neamţ Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ; Judecător-sindic Maria Atudosiei; Arhiva instanţei: Adresa: Piatra Neamţ, Bd. Republicii, nr.16, jud. Neamţ, număr de telefon: 0233/212717; Programul arhivei: L – V, orele 0900 – 1300.
2.    Debitor: SC Total Flor SRL Piatra Neamţ, CIF R 15318453; sediul social Piatra Neamţ, Bd. Decebal, nr.66, bl. B1, sc.C, ap. 56, jud. Neamţ. număr de ordine în registrul comerţului: J27/438/2003.
3.    Creditori: DGFP Neamţ.
4.    Lichidator judiciar Insolveurope IPURL, CIF 20718995; sediul social Piatra Neamţ, str. Progresului, nr.92, ap. 82, jud. Neamţ; nr.de ordine în Registrul Societăţilor Profesionale: RSP 0002; tel./fax 0233/212070; e-mail petrocor2003@yahoo.com; nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: ec. ing. Petruţ Manolache.
5.    Subscrisa Insolveurope IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC Total Flor SRL Piatra Neamţ, conform Sentinţei com. 232/F din data de 10.03.2010 pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială, în dosarul 1094/103/2009, în temeiul art.61 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
6.    Deschiderea procedurii de faliment împotriva debitoarei având în vedere dispoziţiile art.107 lit.D din Legea insolvenţei.
6.1. Creditorii debitorului SC Total Flor SRL Piatra Neamţ trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală prin depunerea cererii de admitere a creanţei în conformitate cu legile în vigoare. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 27.05.2010; Termenul limită pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul suplimentar 28.07.2010 şi pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este 20.08.2010.
Informaţii suplimentare: Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata