TRADE LAND SPEDITION SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 17906352
Data publicării în BPI: 13 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 13.11.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar 8018/63/2013. TRIBUNALUL DOLJ– Sectia a II – a Civila; Judecător sindic:

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: str. Brestei, nr.12, Craiova, jud. Dolj.

3.Debitor: TRADE LAND SPEDITION SRL Cod unic de inregistrare: 4333946. sediul social:: Comuna Cârcea, str. PLAIULUI, nr. 21, Judet Dolj. Număr de ordine în registrul comerţului: J16/2052/1993.

3.1. Administrator special: Mircea Vasile

4.Creditori: toate persoanele fizice si juridice care detin o creanta impotriva averii TRADE LAND SPEDITION SRL conform dispozitiilor Legii 85/2006.

5.Lichidator judiciar: ROVIGO S.P.R.L.

Cod de identificare fiscală: 20715409. sediul social: Bucuresti, str. Maresal Josef Pilsudski nr. 2, sect. 1. Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare UNPIR: RFO II-0008. Tel/Fax: 021.210.01.64/021.210.16.67. E-mail: [email protected]. Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: DELEANU AURA.

6.Subscrisa ROVIGO S.P.R.L. în calitate de lichidator judiciar al debitorului TRADE LAND SPEDITION SRL, conform Hotararii 1295 din data de 02.10.2014, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul 8018/63/2013, în temeiul art. 108, notifică:

7. Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care s-a propus intrarea debitorului în faliment, conform Hotararii nr. 1295/02.10.2014 pronunţată în dosarul menţionat mai sus.

7.1. Debitorul TRADE LAND SPEDITION SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la data notificarii deschiderii procedurii falimentului să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului TRADE LAND SPEDITION SRL , inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare si până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creanţei
Termenul limită pentru înregistrarea creantelor nascute dupa deschiderea procedurii falimentului în vederea intocmirii tabelului suplimentar la 13.11.2014.

În temeiul art. 76 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment:
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 11.12.2014.
Termenul pentru afisarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor este15.01.2015

8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj, pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul suplimentar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc suplimentar vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata