TRANS-GUARD SECURITY SRL – notificare intrare în faliment

CUI: 17521895
Data publicării în BPI: 17 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 03.11.2014
1. Date privind dosarul: Număr dosar: 61/96/2011, Tribunal: Harghita, Judecător sindic: Paul Manciu – Presedinte

2.Arhiva/Registratura instanţei; Miercurea Ciuc, str. Szasz Endre nr.6, tel. 0266-371616; fax 0266- 310145,programul registraturii instanţei; 9,00 – 13,00.

3.Debitor: SC Trans-Guard Security SRL, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, str. Mihail Sadoveanu, nr. 17, jud. Harghita, CIF 17521895; J/19/458/2005

4.Creditori:

5.Lichidator judiciar provizoriu: Casa de Insolvenţă Cristia şi Asociaţii S.P.R.L. cu sediul social in municipiul Bacău, str. Erou Costel Marius Hasan nr.2, bl.2, sc. A,ap.1 parter, judeţ Bacău si sediul ales de corespondenţă în orasul Comanesti, str. Pieţii, bl.20,ap.1, număr de înregistrare în registrul societăţilor profesionale de insolvenţă: RSP 0451, tel/fax: 0234-370727,g-mail; cristiainsolventa@gmail.com; Nume si prenume practician în insolvenţă: ec. Stoica Elena.

6.Subscrisa Casa De Insolvenţă Cristia Si Asociaţii S.P.R.L., în calitate de Lichidator judiciar provizoriu al debitoarei SC Trans-Guard Security S.R.L, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, str. Mihail Sadoveanu, nr. 17, jud. Harghita, CIF 17521895; J/19/458/2005, conform sentinţei civile nr. 2548 date în şedinţa publică din data de 19.09.2014, pronunţată de Tribunalul Harghita Secţia Civila, în dosarul nr. 61/96/2011, în
temeiul art. 108 alin 1, art. 108 alin 2 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:

7. Intrarea în faliment conform Sentinţa civila nr. 2548/19.09.2014 a debitoarei SC Trans-Guard Security SRL cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, str. Mihail Sadoveanu, nr. 17, jud. Harghita, CIF 17521895; J/19/458/2005;

7.1. Creditorii debitoarei SC Trans-Guard Security SRL, inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitoarei în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare si până la deschiderea procedurii falimentului trebuie sa procedeze la înscrierea la masa credală a acesteia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2 Termene limita:

Termenul limită de inregistrare a cererii de admitere creante nascute dupa data deschiderii procedurii sau dupa caz, al caror cuantum a fost modificat fata de tabelul definitiv de creante,in vederea intocmirii
tabelului suplimentar la data de 03 noiembrie 2014.

Termenul limita de verificare a creantelor nascute dupa data deschiderii procedurii sau dupa caz,al caror cuantum a fost modificat fata de tabelul definitiv de creante, de intocmire afisare si comunicare a tabelului suplimentar la data de 03.decembrie 2014.
Termenul limita de depunere la tribunal a contestatiilor, la data de 24 decembrie 2014.
Termenul de intocmire a tabelului definitiv consolidat la data de 05 ianuarie 2015

Informaţii suplimentare:

In vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal « Cererea de înscriere a creanţei în tabelul definitiv consolidat de creante « cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei

Cererea de înscriere a creanţei în tabelul definitiv consolidat va fi însoţită de documente justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a ramâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar, poate fi comunicat în mod direct acestuia prin postă, la sediul ales din localitatea Comanesti, str. Pieţii, bl. 20, ap.1.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plaţii taxei judiciare de timbru si de timbru judiciar.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata