VASCOR-COM SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 10216215
Data publicării în BPI: 17 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 17.11.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 2782/104/2014; Tribunalul Olt, Secţia a II-a Civilă; Judecător sindic: Florentina Stana

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresă: Slatina, str. Mânăstirii, nr. 2; Tel.: 0249/414.989. Program: 8: 00-12: 00

3.Debitor: SC Vascor-Com Srl; Cif: 10216215; nr. de ordine în Registrul Comerţului: J28/47/1998; sediu: Loc. Scornicesti, Sat Mogosesti, Jud Olt

4. Administrator judiciar: Coreli Ipurl; Cif: Ro20853312; Rfo Ii 0133/2006; sediu: str. Dâmboviţa, nr. 13, Bl. 46, ap. 1, Craiova, Jud. Dolj; Tel.: 0351414261; Fax: 0351414262; E-mail: office@coreli.ro; Nume si prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Bălan Sergiu

5. Subscrisa Coreli IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului SC Vascor-Com SRL conform sentinţa 508/06.10.2014 pronunţată de Tribunalul Olt, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 2782/104/2014, în temeiul art. 99 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 100, alin.(1) si urm. din Legea 85/2014, coroborate cu art. 71 alin. (1) si art. 67 alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (6), art. 74 si art. 67 alin. (2) din acelasi act normativ notifică:

6. Deschiderea procedurii insolvenţei împotriva debitorului SC Vascor-Com SRL prin sentinţa 508/06.10.2014 pronunţată de Tribunalul Olt, Secţia a II-a Civilă, în dosarul nr. 2782/104/2014.

7. Debitorul SC Vascor-Com SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea 85/2014

8. Creditorii debitorului SC Vascor-Com SRL pot depune cerere de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

8.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţei este 17.11.2014.

8.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 08.12.2014. Termenul de depunere a contestaţiilor la creanţe este de 5 zile de la publicarea tabelului preliminar in Bpi.

8.3. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii împotriva tabelului preliminar al creanţelor este 05.01.2015.

8.4. Termenul limită pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 05.01.2015.

9. Adunarea creditorilor va avea loc la data de 12.12.2014 ora 10: 30 la sediul Tribunalului Olt având pe ordinea de zi: prezentarea situaţiei debitorului, desemnarea comitetului creditorilor, confirmarea numirii si stabilirea onorariului administratorului judiciar.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 din Legea 85/2014).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata