VASTAK SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

1

CUI: 13886139
Data emiterii: 24.03.2010
Data publicării în BPI: 21.04.2010

1.Date privind dosarul: nr. dosar: 2297/110, anul 2009, Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ, Judecător-sindic Maria Oborocianu.
2.Arhiva/registratura instanţei: str. Ştefan cel Mare, nr. 4, mun. Bacău, jud. Bacău. nr. de telefon: 0234/514419, programul arhivei/registraturii instanţei: 10.30 – 13.00.
3.1.Debitoare: SC Vastak SRL, CIF 13886139, cu sediul social: mun. Bacău, str. Ştefan cel Mare, bl.15, parter, jud. Bacău, nr. de ordine în registrul comerţului J04/266/2009.
4.Creditor: SC Arcelor Mittal Construction România SA, cu sediul în Pantelimon, Bd. Biruinţei, DN 3, km 14, jud. Ilfov şi SC Isopan Est SRL, cu sediul procesual ales la Cabinet de Avocat Boncu Constantin în mun. Bucureşti, Bd. Octavian Goga, nr. 12, bl.M23, sc.2, ap.44, sector 3.
5.Administrator judiciar: SPRL Profesional Tenarus CIF RO21168946, cu sediul social: Bd. Republicii, nr. 2, mun. Oneşti, jud. Bacău, nr. de înscriere în R.S.P: 0280, tel/fax: 0234/310235, e-mail: icsm79@ yahoo.com, nume şi prenume reprezentant administrator judiciar persoană juridică: Apostu Ionuţ Cosmin.
6.Subscrisa SPRL Profesional Tenarus, în calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Vastak SRL, conform Sentinţei civile nr. 355 din data de 12.03.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ în dosarul nr. 2297/110/2009 în temeiul art.61 alin.(1) şi/sau alin.(2) şi art.62 alin.(1) şi următorii din Legea privind procedura insolvenţei, coroborate cu art.32 alin.(1) şi art.28 alin.(1) sau, după caz, art.33 alin.(4) sau alin.(6), art.35 şi art.28 alin.(2) din acelaşi act normativ, notifică:
7.Deschiderea procedurii de insolvenţă împotriva debitoarei SC Vastak SRL, prin Sentinţa civilă nr. 355 din data de 12.03.2010, pronunţată de Tribunalul Bacău, Secţia Comercială şi Contencios Administrativ în dosarul nr. 2297/110/2009.
7.1.Debitoarea SC Vastak SRL are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii, să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2.Creditorii debitoarei SC Vastak SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acesteia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1.Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitoarei este 12.05.2010.
În temeiul art.76 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţele pe care le deţineţi împotriva debitoarei. 7.2.2.Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 11.06.2010. Termenul limită pentru introducerea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar 30.06.2010. Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor este 12.07.2010.
8.Se notifică faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar din mun. Oneşti, Bd. Republicii, nr. 2, jud. Bacău, data: 15.06.2010, ora: 14,00, având ca ordine de zi: prezentarea raportului întocmit de administratorul judiciar în condiţiile art.59 şi 54 din lege, cu propunerea de continuare a perioadei de observaţie sau de trecere la faliment prin procedura simplificată; alegerea unui comitet al creditorilor format din 3-5 creditori în condiţiile art.16 alin.(4) şi art.17 din lege; confirmarea administratorului judiciar desemnat provizoriu de judecătorul sindic.
9.Comitetul creditorilor este compus provizoriu din SC Arcelor Mittal Construction România SA şi SC Isopan Est SRL Deschiderea procedurii de insolvenţă se notifică: Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bacău.
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata