VEGA 93 SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale de insolvenţă

CUI: 3118800
Data publicării în BPI: 11 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 05.01.2015

1. Date privind dosarul: număr dosar 6664/121/2014 Tribunal Galaţi Secţia A-II-A Civilă

2. Arhiva/registratura instanţei: str. Brăilei nr.153, jud.Galaţi, tel. 0236/460331

3. Debitor: Vega 93 SRL, sediul social în Galaţi, str. Siderurgiştilor, nr. 7, Tronson 4, Incinta Vega Holding, bloc PS1B, judeţul Galaţi, cod unic de înregistrare 3118800, nr. de ordine în registrul comerţului J17/134/1993

4.Administrator judiciar: S.P. Caragea CM IPURL, sediul Galaţi, Cartierul Țiglina I, Str. Brăilei, nr. 163, Bl. A4, sc. 1, parter ap. 4, jud. Galaţi, CP 800309, C.I.F. 18299577, Nr. RFO II 0130, Fax 0236/475477, Tel. 0726/135476, Email mihaela.caragea.ro.@gmail.ro, prin reprezentant administrator judiciar ec. Caragea Mihaela

5.Subscrisa: S.P. Caragea CM IPURL în calitate de administrator judiciar al debitorului Vega 93 S.R.L, conform Hotărâre intermediară nr. 834 CC din data de 10.11.2014 pronunţată de Tribunalul Galaţi, secţia A-II-A Civilă în dosarul 6664/121/2014 în temeiul art. 99 alin. (1) si/sau alin. (2) si art. 100, alin.(1) si urm. din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2014, coroborate cu art. 71 alin. (1) si art. 67, alin. (1) sau, după caz, art. 72 alin. (4) sau alin. (6), art. 74 si art. 67, alin.(2) din acelasi act normativ notifică

6. Deschiderea procedurii generale a insolvenţei debitorului Vega 93 SRL, cu obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2014.

6.1. Creditorii debitorului Vega 93 SRL trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală.

6.1.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor este 05.01.2015 În temeiul art. 114 alin.(1), nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drept.

6.1.2. Termenul limită pentru verificarea creanţelor, intocmire si publicare in BPI a tabelului preliminar al creanţelor este 26.01.2015

6.1.3.Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 16.02.2015

6.1.4. Termen administrativ de control la data de 26.02.2015

7. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 alin (1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documente. Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, unul pentru a fi comunicat administratorului judiciar.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75) din Legea privind procedura insolvenţei nr. 85/2014).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata