EVENTS ADMINISTRATIVE SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 26172573
Data publicării în BPI: 23 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 02.12.2014
1.Dosar nr. 32844/3/2014 pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VII-a Civila. (C15-ora 9.00)

2. Adresa arhivei/registraturii instanţei: Bd. Unirii nr. 37, sect. 3, Bucureşti. Programul arhivei/registraturii: ora 9.30-14.00.

3.1. Debitor: EVENTS ADMINISTRATIVE SRL, J40/12923/2010, CUI 26172573, cu sediul în Bucureşti Sectorul 1, Calea VICTORIEI, nr. 31, Scara B, Etaj 1, ap. 9

3.2. Administrator special propus: – ADOCHIŢEI EDUARD-TEODOR– asociat unic /administrator, domiciliat în Bucureşti Sectorul 3, Strada EVEREST, nr. 5A; Cod postal: 32951

3.3.Convocarea adunarii asociatilor prevazuta de art. 58 lit.g din Legea 85/2014 are loc la data 17.12.2014, ora 14.00 la adresa din str. Domnita Anastasia nr. 5, sector 5 Bucureşti, cu ordinea de zi: stabilirea situatiei de fapt a debitoarei; predarea documentelor prevazute de art. 67; altele…

4.Creditori: lista conform art. 67, lit c)

5.Lichidator judiciar: C.I.I. „DERSCANU ADINA-ELENA”. Număr de inregistrare în tabloul practicienilor în insolvenţă RFO I – 3663/2013. Cod de identificare fiscală: 31412753. sediul social: str. Dezrobirii nr. 42, bl. O8A, sc. 3, ap. 156, sector 6, Bucureşti. Tel: 0729.269.851. E-mail: adina.derscanu@yahoo.com. Fax: 036-181.94.85. Nume şi prenume practician: DERSCANU ADINA-ELENA.

6. Subscrisul: C.I.I. Derscanu Adina-Elena, în calitate de lichidator judiciar al debitorului EVENTS ADMINISTRATIVE SRL, desemnat conform Incheierii din 15.10.2014, pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a Civila, în dosarul nr. 32844/3/2014, în temeiul art. 145 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa, notifică

7. Deschiderea procedurii de faliment, forma simplificata, impotriva debitorului EVENTS ADMINISTRATIVE SRL.

7.1. Debitorul EVENTS ADMINISTRATIVE SRL, are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 67 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului EVENTS ADMINISTRATIVE SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:

7.2.1. Termenele limita sunt: pentru formularea opozitiilor 15 zile de la notificare; pentru înregistrarea cererilor de admitere a creantelor: 02.12.2014; pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor: 17.12.2014; întocmirea şi afişarea tabelului definitiv al creanţelor: 06.01.2015; termenul de judecata: 21.01.2015

8. Adunarea creditorilor: Se notifică prin prezenta faptul că prima adunare a creditorilor va avea loc la adresa din str. Domnita Anastasia nr. 5, sector 5 Bucureşti. Data: 17.12.2014, ora 14.30, având ca ordine de zi:
–  desemnarea Comitetului creditorilor, daca este cazul;
–  prezentarea raportului intocmit de lichidatorul judiciar în conditiile art. 97 din lege;
– confirmarea lichidatorului judiciar şi stabilirea onorariului acestuia

Punctele de vedere în scris se vor transmite lichidatorului judiciar la urmatoarele date de  contact: E-mail: adina.derscanu@yahoo.com. Fax: 036-181.94.85

9. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

a. În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 104 al. 1 şi 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa. Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

b. Cererea de inscrierea a creantei şi documentele justificative, vor fi depuse la dosarul cauzei prin serviciul registratura sau prin posta pe adresa instantei. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei. Un exemplar va fi comunicat lichidatorului judiciar în mod direct prin posta, e-mail sau fax.

c. Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului Bucureşti – Sectia a VII-a Civila.

d. Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă de drept toate acţiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale”. (art. 75 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata