VIE VIN PODGORIA VALEA CĂLUGAREASCĂ SRL – notificare privind deschiderea procedurii de insolvenţă

CUI: 16871264
Data publicării în BPI: 17 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 31.10.2014
1.Date privind dosarul: Număr dosar 3118/105/2014, Tribunal Prahova, Secţia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal.

2.Arhiva/registratura instantei: Adresa: Prahova, Piata Victoriei nr. 10, Ploiesti, Telefon: 0244/ 511110, Fax: 0244/ 529107, program Arhiva/Registratura 9:00- 13:00.

3.Debitor: VIE VIN PODGORIA VALEA CALUGAREASCA SRL , cu sediul social în Sat Valea Calugareasca, Comuna Valea Calugareasca nr. 210, judet Prahova, identificata prin Numarul de ordine în registrul comerţului J29/2228/2004 si Codul unic de inregistrare 16871264.

4. Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolventa Mihai Andreea Marilena cu sediul profesional în Bucuresti, str. Lt. Av. Gh. Caranda nr. 42, et. 2, ap. 16, Sectorul 6, număr de inscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RFO I 3601, Tel. 0722 653 721, Fax 031 421 36 65, E-mail av.andreeamihai@gmail.com.

5. Subscrisul Cabinet Individual de Insolventa Mihai Andreea Marilena, în calitate de administrator judiciar al debitorului VIE VIN PODGORIA VALEA CALUGAREASCA SRL conform hotararii nr. 1024 pronuntata la data de 17.09.2014 de catre Tribunal Prahova, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal în dosarul nr. 3118/105/2014, în temeiul Art. 58, raportat la art. 87 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, privind procedura insolventei,notifica

6. Deschiderea procedurii generale de insolventa prevazute de Legea nr. 85/2014 impotriva VIE VIN PODGORIA VALEA CALUGAREASCA SRL, prin hotararea nr. 1024 pronuntata la data de 17.09.2014 de catre Tribunal Prahova, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal în dosarul nr. 3118/105/2014.

6.1. Creditorii debitorului VIE VIN PODGORIA VALEA CALUGAREASCA SRL trebuie sa procedeze la inscrierea la masa credala a acestuia în conditiile Art.102 si urmatoarele din Legea nr. 85/2014, prin depunerea cererii de admitere a creantei astfel:

6.2. Termenul pentru depunerea cererii de admitere a creantei
Termenul limita pentru inregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitorului este 31.10.2014.

6.3. Alte termene stabilite prin hotararea de deschidere a procedurii:

Termenul pentru depunerea eventualelor opozitii la deschiderea procedurii si pentru definitivarea tabelului creantelor 05.12.2014;
Termenul limita pentru verificarea creantelor, intocmirea, publicarea tabelului preliminar al creantelor este 20.11.2014;

Termenul pentru definitivarea tabelului definitiv al creantelor este 05.12.2014;
Data primei sedinte a adunarii generale a creditorilor a fost fixata la 25.11.2014, lichidatorul urmand a convoca creditorii în acest sens.
Termen pentru continuarea procedurii este fixat de instanta la data de 04.12.2014.

7. Deschiderea procedurii insolvenţei se notifică: Oficiului Registrului Comerţului, spre efectuarea formalitatilor necesare.

Informaţii suplimentare

In vederea inscrierii la masa credala este necesar sa se completeze si sa se transmita la Dosarul nr. 3118/105/2014 al Tribunalului Prahova „Cererea de inscriere a creantei în tabelul preliminar”, cu respectarea dispozitiilor Art. 102 alin. 1 din Legea nr. 85/2014;

Cererea de inscrierea creantei în tabelul preliminar va fi insotita de documentele justificative ale creantei si actele care atesta constituirea de garantii, în copii certificate;

Cererea de inscriere a creantei si documentele care o insotesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin posta pe adresa instantei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a ramane la dosar, cu mentiunea ca exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin posta sau, preferabil, prin e-mail, la adresa av.andreeamihai@gmail.com. Cererea catre instanta va fi insotita de dovada platii taxei judiciare de timbru în suma de 200 lei.

Toate inscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunal Prahova, Secţia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspenda toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creantelor asupra debitorului sau bunurilor sale, precum si executarile silite, conform prevederilor Art. 75 din Legea nr. 85/2014.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata