VIGUMEX SRL – notificare privind deschiderea procedurii generale a insolvenţei

CUI: 13735110
Data publicării în BPI: 04 decembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 26.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr 3069/103/2014, aflat pe rolul Tribunalului Neamţ – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal, Judecător sindic: Cristinel Dumitreasa, Termen: 19.02.2015.

2. Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Tribunalul Neamţ, Bd. Republicii, nr. 16, Piatra Neamţ, judeţul Neamţ, Număr de telefon: 0233/212294, Programul arhivei/registraturii instanţei: Luni – Miercuri: 8 – 12, Joi: 8 – 12 si 14:00 – 16:00.

3.1. Debitor: S.C. Vigumex S.R.L., cod de identificare fiscală: 13735110, număr de ordine în registrul comerţului: J27/78/2001, cu sediul social în com. Vânători-Neamţ, sat Vânători-Neamţ, str. Văcărescu Ioan, nr. 476, jud. Neamţ.

3.2. Administrator special: Nu este cazul.

4. Administrator judiciar: Cabinet de Insolvenţă Plop Constantin, cu sediul situat în Mun. Piatra Neamţ, Fdt. Rovine, nr. 2, bl. E5, sc. C, ap. 49, jud. Neamţ, Număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă: 1B 2207, tel.: 0740/161.525, fax. 0233/235.589, e-mail: [email protected], prin practician în insolvenţă Plop Constantin.

5. Subscrisul: Cabinet Individual de Insolvenţă Plop Constantin, în calitate de administrator judiciar al debitorului S.C. Vigumex S.R.L., conform Sentinţei civile nr. 530/F din data de 14.11.2014 pronunţată de Tribunalul Neamţ – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul 3069/103/2014 în conformitate cu dispoziţiile art. 99 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă, notifică: Deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei S.C. Vigumex S.R.L., cod de identificare fiscală: 13735110, număr de ordine în registrul comerţului: J27/78/2001, cu sediul social în com. Vânători-Neamţ, sat Vânători- Neamţ, str. Văcărescu Ioan, nr. 476, jud. Neamţ, în temeiul art. 72 din Legea nr. 85/2014, conform Sentinţei civile nr. 530/F din data de 14.11.2014 pronunţată de Tribunalul Neamţ – Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ si Fiscal în dosarul nr. 3069/103/2014.

Creditorii S.C. Vigumex S.R.L., trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acesteia prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare: termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor este 26.12.2014.

În temeiul dispoziţiilor art. 114 din Legea nr. 85/2014, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea, cât priveste creanţa respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor si nu va dobândi calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedură;
termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea, publicarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 15.01.2015;
termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la tabelul preliminar este 19.02.2015; termenul pentru afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 26.02.2015;
cererea de admitere a creanţelor trebuie însoţită de dovada achitării taxei judiciare de timbru în valoare de 200 lei; cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosarul cauzei sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar.

Adunarea creditorilor:

Se notifică faptul că prima Adunare a creditorilor va avea loc la sediul administratorului judiciar Cabinet de Insolvenţă Plop Constantin, situat în Mun. Piatra Neamţ, Fdt. Rovine, nr. 2, bl. E5, sc. C, ap. 49, jud. Neamţ, în data de 20.01.2015, ora 1200, având ca ordine de zi:
– Prezentarea situaţiei debitorului si a Raportului prevăzut la art. 97 alin. (1) din Legea 85/2014;
– Alegerea unui comitet al creditorilor format din 3-5 creditori, conform disp. art. 50 alin. (4), cu atribuţiile prev. de art. 51 din Legea nr. 85/2014;
– Confirmarea administratorului judiciar desemnat provizoriu prin Sentinţa civilă nr. 530/F din data de 14.11.2014 pronunţată de Tribunalul Neamţ;
– Stabilirea onorariului administratorului judiciar.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei si de insolvenţă).

Deschiderea procedurii generale a insolvenţei se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ pentru efectuarea menţiunii. Primul termen de judecată este stabilit la data de 19.02.2015, completul C4F, ora 09:00.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata