WELL DONE SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 13801949
Data publicării în BPI: 10 noiembrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 02.12.2014

1. Date privind dosarul: Număr dosar 39940/3/2013, Tribunal Bucuresti – Secţia a VII-a CIVILA, Termen: 30.01.2015

2.Arhiva/registratura instanţei: Adresa: Bdul Unirii, nr.37, sector 3, Bucuresti, Programul arhivei/registraturii instanţei: luni-vineri: 9.30- 14.00

3.Debitor: SC WELL DONE SRL, Sediul social: Bucuresti Sectorul 1, Calea Victoriei, nr. 155, Bloc D1, Scara 8, Etaj 8, ap. tronson 8, Cod de identificare fiscală: 13801949, Număr de ordine în registrul comerţului: J40/3379/2001.

4.1.Creditor: SC INTERNATIONAL RAILWAY SYSTEM MANAGEMENT SRL ( în faliment ) – cu sediul social în str. Grigore Mora nr. 19, Et.1, camera 4, sector 1, Bucuresti;

4.2. Potentiali creditori bugetari: ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE SECTOR 1 – str. Roma nr. 7, sector 1, Bucuresti DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 1 – str. Biserica Amzei nr. 21, sector 1,Bucuresti INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA Bucuresti – str. Radu Voda nr 26-26 A, sector 4, Bucuresti AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI – str. Cpt. Av. Alexandru Serbanescu, nr. 50, sector 1, Bucuresti

5. Lichidator judiciar: CONFIDENT EXPERT IPURL
Sediul social: Sos. Mihai Bravu 107-119, Bl. E1, sc.4, et. 2, ap. 107, sector 2, Bucuresti
Număr de înregistrare în Registrul Societatilor Profesionale al U.N.P.I.R.: RFO II 0425
Tel/Fax: 021-2505898; E-mail: av_ popescu_a@yahoo.com
Nume si prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică: POPESCU ADRIANA

6.Subscrisa CONFIDENT EXPERT IPURL în calitate de Lichidator judiciar al debitorului SC WELL DONE SRL conform Incheierii din 10.10.2014 din pronunţată de Tribunalul Bucuresti – Secția a VII-a Civila în temeiul art. în temeiul în temeiul art. 109 alin (1)si (2) din Legea 85/2006, notifică

7. Deschiderea procedurii falimentului împotriva debitorului SC WELL DONE SRL prin Incheierea din 10.10.2014 pronunţată de Bucuresti – Sectia a VII-a CIVILA în dosarul 39940/3/2013 .

7.1. Debitorul SC WELL DONE SRL are obligaţia ca în termen de 10 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art. 28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

7.2. Creditorii debitorului SC WELL DONE SRL inclusiv cei care au înregistrat creanţe împotriva debitorului în perioada de observaţie sau ulterior, în perioada de reorganizare si până la deschiderea procedurii falimentului, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei pana la termenul limită stabilit de catre Instanta ( 02.12.2014 )

7.2.1.Termene stabilite prin hotărârea de deschidere a procedurii :
Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 10.11.2014
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afisarea si comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 20.11.2014;
Termenul pentru întocmirea si afisarea tabelului definitiv al creanţelor este – 05.12.2014 ;

8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucuresti pentru efectuarea menţiunii.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor . 65 alin(1) din Legea 85/2006.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat Lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 200 lei .

9. Lichidator Judiciar Confident Expert IPURL – Persoane de contact: Popescu ADRIANA. Tel/fax: 021-2505898; tel: 0722-358 135.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata