ZETY SRL – notificare privind deschiderea procedurii de faliment

CUI: 15407046
Data emiterii: 08.04.2010
Data publicării în BPI: 22.04.2010

1.Date privind dosarul: număr dosar 3121/103/2009, Tribunal Neamţ Secţia Comercială. Judecător-sindic Maria Atudosiei.
2.Arhiva instanţei: adresa P. Neamţ, Bd. Republicii, nr.16. număr de telefon 212294, programul arhivei instanţei 1000 – 1200. 3.1. Debitor: SC Zetty SRL, CIF 15407046, sediul social Roman, str. Vasile Lupu, nr.55, jud. Neamţ. număr de ordine în registrul comerţului J27/640/2003.
3.2. Administrator special: nu este desemnat.
4.Creditor: D.G.F.P., Municipiul Roman prin Primar Laurenţiu Dan Leoreanu, Banca Transilvania Suc. Roman, SC RCI Leasing România IFN SA.
5.Lichidator judiciar: Fiscal Expert Business S.P.R.L., CIF 20750430, sediul social P. Neamţ, P-ţa Ştefan cel Mare, nr.18E, etaj. număr de înscriere în Tabloul Practicienilor în Insolvenţă RSP 0036. tel/fax: 0233236380. e-mail: fiscalexpertbusiness@yahoo.com. nume şi prenume reprezentant lichidator judiciar persoană juridică Ouatu Gheorghe.
6.Subscrisa: Fiscal Expert Business S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Zety SRL, conform Sentinţei comerciale nr.256/F/17.03.2010, pronunţată de Tribunalul Neamţ, Secţia Comercială, în dosarul 3121/103/2009, în temeiul art.1 alin.(2) lit.(e) din Legea privind procedura insolvenţei, notifică:
7. Intrarea debitorului în procedura de faliment având în vedere că a fost admisă cererea de deschidere a procedurii formulată de administratorul judiciar al debitoarei.
7.1. Debitorul SC Zety SRL are obligaţia ca în termen de 5 zile de la deschiderea procedurii să depună la dosarul cauzei documentele prevăzute la art.28 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
7.2. Creditorii debitorului SC Zety SRL, trebuie să procedeze la înscrierea la masa credală a acestuia, prin depunerea cererii de admitere a creanţei în condiţiile următoare:
7.2.1. Termenul limită pentru depunerea cererilor de admitere a creanţelor născute în cursul procedurii la 30.04.2010. 7.2.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare în faliment: Termenul limită pentru verificarea creanţelor născute în cursul procedurii, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului suplimentar al creanţelor este 07.06.2010. Termenul pentru depunerea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la 25.06.2010. Termenul pentru soluţionarea contestaţiilor la creanţele născute în cursul procedurii la data de 21.07.2010.Termenul pentru întocmirea şi afişarea tabelului definitiv consolidat al creanţelor la data de 20.08.2010. Termen de control la 21.07.2010.
8.Deschiderea procedurii de faliment se notifică Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Neamţ pentru efectuarea menţiunii.
Informaţii suplimentare:
1.    În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze şi să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art.65 alin.(1) din Legea privind procedura insolvenţei.
2.    Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei şi actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.
3.    Cererea de înscriere a creanţei şi documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin poştă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar şi unul pentru a rămâne la dosar.
4.    Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului.
Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei şi de un timbru judiciar de 5 lei. Restricţii pentru creditori: De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei).
Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata