ZUMBA TRANSPORT SRL – notificarea deschiderii procedurii simplificate de insolvenţă

CUI: 25682914
Data publicării în BPI: 24 octombrie 2014
Termen de înscriere la masa credală: 17.10.2014
1. Date privind dosarul:Număr dosar 5500/121/2014 Tribunal Galaţi Secţia comerciala si de contencios administrative Judecător sindic Carmen Sandu

2. Arhiva/registratura instanţei: strada Brăilei, număr 153, Galaţi, număr de telefon 460331

3. Debitor: S.C. Zumba Transport S.R.L. cod de identificare fiscală 25682914, cu sediul social în sat Slobozia Conachi, com. Slobozia Conachi, nr 775 , judetul Galati, număr de ordine în registrul comerţului Galaţi J17/717/2009.

4. Lichidator judiciar: C.I. Jalba Rodica Magdalena, cu sediul în Galaţi strada Regiment 11 Siret nr 38, bl. C29, ap. 27, judeţ Galaţi, număr de înscriere în tabloul practicienilor în insolvenţă 1B2560, tel. 0745660742

5. Subscrisa: CI Jalba Rodica Magdalena in calitate de lichidator judiciar al debitorului S.C. Zumba Transport S.R.L., conform sentinţei civile nr. 738 din data de 03.09.2014 pronunţată de Tribunalul Galaţi, secţia a II-a Civila, în dosarul 5500/121/2014, în temeiul art. 100 din Legea privind procedura insolvenţei, notifică

6. Intrarea debitorului în procedura simplificata de insolventa având în vedere: cerere debitor.

7. Debitorul S.C. Zumba Transport S.R.L. va depune documentele contabile prevăzute de lege.

7.1. Termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor în tabelul preliminar al creanţelor este 17.10.2014.

În temeiul art. 102 din Legea privind procedura insolvenţei, nedepunerea cererii de admitere a creanţei până la termenul menţionat atrage decăderea din drepturi privind creanţa/creanţele deţinute împotriva debitorului.

7.2. Alte termene stabilite prin sentinţa de intrare in faliment :
Termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea si afisarea tabelului preliminar al creanţelor este 24.10.2014.
Termenul pentru afisarea tabelului definitiv al creanţelor este 21.11.2014. Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar in data de 21.11.2014
Termen administrativ de control: 19.11.2014, sala 11, Tribunalul Galaţi.

8. Deschiderea procedurii de faliment se notifică oficiului registrului comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi.

Informaţii suplimentare:

În vederea înscrierii la masa credală este necesar să se completeze si să se transmită la Tribunal „Cererea de înscriere a creanţei în tabelul preliminar” cu respectarea dispoziţiilor art. 65 alin(1) din Legea privind procedura insolvenţei.

Cererea de înscrierea creanţei în tabelul preliminar va fi însoţită de documentele justificative ale creanţei si actele care atestă constituirea de garanţii, în copii certificate.

Cererea de înscriere a creanţei si documentele care o însoţesc vor fi depuse la dosar sau transmise prin postă pe adresa instanţei, în dublu exemplar, unul pentru a fi comunicat lichidatorului judiciar si unul pentru a rămâne la dosar, cu menţiunea că exemplarul pentru lichidatorul judiciar poate fi comunicat în mod direct acestuia, prin postă.

Toate înscrisurile depuse la dosar pot fi consultate la arhiva Tribunalului. Cererea va fi însoţită de dovada plăţii taxei judiciare de timbru în sumă de 120 lei si de un timbru judiciar de 0,3 lei.

Restricţii pentru creditori:

De la data deschiderii procedurii se suspendă toate acţiunile judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor asupra debitorului sau bunurilor sale (art.36 din Legea privind procedura insolvenţei)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata