284 de studenți vor dezvolta competențe profesionale în domeniul economic

Fundația OTP Bank România anunță demararea proiectului Manager în acțiune – stagii de practică în domeniul economic, care are în vedere sprijinirea și dezvoltarea competențelor profesionale pentru 284 de studenți din domeniul economic.

Proiectul POCU/626/6/13/133175, cu finanțare nerambursabilă, este implementat în parteneriat cu Academia de Studii Economice – ASE și Asociația Consultanților în Management din România – AMCOR,  și se desfășoară pe o perioadă de 24 de luni, cuprinsă între mai 2021 – mai 2023.

Obiectivul principal al proiectului este reprezentat de consolidarea și dezvoltarea a 11 parteneriate cu angajatori, pentru sprijinirea și dezvoltarea competențelor și aptitudinilor profesionale a 284 de studenți din domeniul economic, aflați în procesul de tranziție din mediul educațional către piața muncii. Acest obiectiv va fi realizat prin intermediul unui sistem integrat, intensiv și coerent de servicii de consiliere și orientare profesională, organizarea de stagii de pregătire practică, din care 63 dintre acestea în entități care activează în domenii de specializare inteligentă, workshop-uri și vizite de studiu în vederea facilitării inserției pe piața muncii a unui număr de 106 studenți.

În acest sens, în cadrul proiectului au fost prevăzute următoarele măsuri specifice:

  • Organizarea unei campanii de conștientizare privind importanța participării studenților la stagii de practică, campanie derulată cu implicarea actorilor locali cu un grad ridicat de relevanță, actori locali angrenați, precum unități școlare, ONG-uri, instituții publice, agenți economici, adresată atât studenților aflați în căutarea unei rute profesionale, cât și angajatorilor, în demersul de implicare activă a acestora în etapa de pregătire practică a studenților;
  • Crearea si dezvoltarea a 11 parteneriate între instituția de învățământ și angajatori pentru derularea stagiilor de pregătire practică;
  • Activități de îmbunătățire a infrastructurii mediilor de practică, prin dotarea spațiilor de practică și amenajarea unui laborator specializat pentru studenții de la profilul economic, în cadrul căruia se vor derula activități ce oferă studenților oportunitatea de a dobândi competențe digitale, de comunicare, inovare, cercetare etc.;
  • stagii de practică pentru cei 284 de studenți participanți, prin intermediul cărora vor intra în contact direct cu un mediu de afaceri, acumulând informații cu caracter transversal legate de fluxurile de lucru dintr-o companie;
  • 28 concursuri organizate pentru stimularea studenților cu cele mai bune performanțe în cadrul programelor de practică derulate și acordarea a 112 de premii practicanților;
  • Sesiuni de consiliere și orientare în carieră pentru cei 284 de studenți din cadrul proiectului;
  • Organizarea a 3 workshop-uri de dezvoltare personală, la care vor participa studenții incluși în grupul țintă, precum și invitați din mediul de afaceri, evenimente prin care se dorește crearea unei legături între mediul angajatorilor și cel universitar, cu scopul facilitării inserției tinerilor într-un mediu de lucru relevant pentru domeniile de studii urmate;
  • Training-uri în servicii informatice pentru managementul afacerii pentru cei 284 de studenți participanți.

 

Proiectul Manager în acțiune – stagii de practică în domeniul economic este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU/626/6/13/ 133175) și se derulează pe o perioadă de 24 luni, în intervalul  17.05.2021 – 16.05.2023, beneficiind de o finanțare totală de 4.385.266,37 lei din care 4.348.029,79 lei sunt nerambursabili.

 

Despre Fundația OTP Bank România

Fundatia OTP Bank Romania este un partener de încredere, promotor al învățării moderne, adaptate nevoilor generațiilor active. Contribuim consistent la transformarea educației din România prin crearea de conținut valoros și experiențe de învățare autentice. În rolul de creator pe piața de training din mediul ONG din România, stabilim parteneriate strategice cu actori de calibru din domeniul educației formale și non-formale.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata