ANCOM propune revizuirea indicatorilor de calitate aferenți serviciului de acces la internet

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații supune consultării publice un proiect de decizie care revizuiește legislația secundară în vigoare privind indicatorii de calitate (tehnici și administrativi) pentru furnizarea serviciului de acces la internet, precum și condițiile și modalitățile de publicare de către furnizori a valorilor parametrilor aferenți acestor indicatori, în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare.

Proiectul de decizie stabilește și parametrii de calitate care pot fi măsurați de utilizatorii finali cu ajutorul platformei Netograf.ro, astfel încât aceștia să poată monitoriza și evalua calitatea serviciului contractat.

Prevederile proiectului de decizie vor înlesni accesul utilizatorilor finali la informații relevante, complete, corecte și comparabile, pe baza cărora aceștia să poată evalua performanța serviciilor de acces la internet.

Cui se aplică proiectul de decizie

Proiectul deciziei se aplică tuturor serviciilor de acces la internet furnizate prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice, indiferent de suportul prin care se oferă serviciul de acces la internet.

Modificări propuse prin proiectul de decizie

Indicatori de calitate tehnici

Indicatorii de calitate tehnici definiți de către ANCOM sunt cei prevăzuți de dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 2015/2120 și ale Ghidului BEREC de implementare a regulilor privind neutralitatea rețelelor de către autoritățile de reglementare.

Furnizorii de servicii de acces la internet au obligația de a include în contracte și de a publica valorile următorilor parametri de calitate:

  1. În cazul serviciului de acces la internet furnizat prin rețele fixe:
  • viteza minimă de transfer a datelor;
  • viteza de transfer disponibilă în mod normal;
  • viteza maximă și viteza promovată de transfer a datelor, viteza promovată fiind cea pe care furnizorul o utilizează în informările cu scop comercial.
  1. În cazul serviciului de acces la internet furnizat prin rețele mobile:
  • viteza estimată maximă și viteza promovată de transfer a datelor.

Indicatori de calitate administrativi

Conform proiectului de decizie, furnizorii de servicii de acces la internet au obligația de a publica valorile parametrilor de calitate administrativi cel puțin pentru ultimele două semestre încheiate, prin afișarea pe propriul site, în cazul furnizorilor care dețin o pagină de internet sau prin afișarea la toate punctele de lucru, în cazul furnizorilor care nu dețin o pagină de internet. Setul indicatorilor administrativi de calitate include: termenul de furnizare a serviciului de acces la internet, exprimat în zile calendaristice și calculat față de momentul primirii de către un furnizor a unei cereri de furnizare a serviciului de acces la internet, termenul de remediere a deranjamentelor exprimat în ore, termenul de soluționare a reclamațiilor primite de la utilizatorii finali, altele decât cele referitoare la deranjamente, exprimat în zile, frecvența reclamațiilor utilizatorului final, frecvența reclamațiilor referitoare la deranjamente și frecvența reclamațiilor privind corectitudinea facturării.

Obligații corelate cu platforma informatică Netograf.ro

Proiectul de decizie prevede în sarcina furnizorilor de servicii de acces la internet și o serie de obligații corelate cu platforma informatică Netograf.ro, pentru o funcționare optimă a platformei, printre care și aceea de a nu taxa, contoriza, limita sau bloca traficul de date consumat de utilizatorii finali dinspre și înspre Netograf.ro. De asemenea, fiecare furnizor va afișa pe pagina principală a propriului site, la loc ușor vizibil, un link direct, cu o denumire adecvată, către aplicația pusă la dispoziția utilizatorilor finali de ANCOM.

Procesul de consultare publică

Proiectul de decizie privind stabilirea indicatorilor de calitate pentru furnizarea serviciului de acces la internet și publicarea parametrilor aferenți poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observații şi propuneri până la data de 1.09.2017, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la Registratură sau prin intermediul direcțiilor regionale ale Autorității. Observațiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa [email protected]

 

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este instituţia care protejează interesele utilizatorilor de comunicaţii din România, prin  promovarea concurenţei pe piaţa de comunicaţii, administrarea resurselor limitate, încurajarea investiţiilor eficiente în infrastructură şi a inovaţiei. Pentru mai multe detalii despre activitatea ANCOM vizitaţi www.ancom.org.ro. Pentru a compara ofertele de telefonie şi internet, intraţi pe www.veritel.ro. Pentru a testa și monitoriza calitatea serviciului de internet, accesați www.netograf.ro.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata