POR – Ghidul solicitantului 8.2.B – Unitati de primiri urgente – in consultare publica

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în data de 19 mai 2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2017/8/8.1/8.2.B/7 REGIUNI și POR/2017/8/8.1/8.2.B/ITI DD , Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență , Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 05.06. 2017.

Obiectivul specific 8.2.B se adresează unităților administrativ teritoriale din cele șapte regiuni de dezvoltare ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru, inclusiv a orașelor/municipiilor din cadrul ADI „ITI Delta Dunării” , care au în administrare unitățile sanitare regăsite în lista proiectelor prioritare preidentificate eligibile ( Anexa 9).

Valoarea totală eligibilă a Cererilor de finanţare, echivalentă în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data depunerii, este de minimum 200.000 euro și de maximum de 1.500.000 euro.

* * *

Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaționale implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management.

Directia Comunicare
Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene

Bd. Libertatii nr. 16, Latura Nord, sector 5, cod 050706, Bucuresti
Tel. 0372 111 499
presa@mdrap.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata