Start noilor posibilității de finanțare! prin GAL Valea Prutului

Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Valea Prutului a început “Implementarea strategiei de dezvoltare locală a GAL Valea Prutului” prin măsura LEADER din PNDR 2014 – 2020 (Contractul de finanțare nr. C19401186011612411540/15.12.2016, semnat cu AFIR).

GAL Valea Prutului autorizat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu nr. 186/2016 să implementeze strategia de dezvoltare locală (SDL) își propune dezvoltarea microregiunii GAL Valea Prutului (formată din  8 comune din jud.Iași: Andrieșeni, Bivolari, Popricani, Probota, Roșcani, Trifești, Țigănași, Victoria și 3  comune din Jud. Botoșani: Românești, Santa Mare și Orașul Ștefanești), adaptată nevoilor și cerințelor specifice ale teritoriului GAL Valea Prutului.

Prin prezenta SDL, GAL Valea Prutului finanțează proiecte în valoare totală de 1.805,155 Euro, din care 996.301,27 Euro sunt disponibile pentru beneficiarii publici (cele 11 UAT-uri  din teritoriul GAL Valea Prutului) și 808.853,73 Euro pentru beneficiarii privați din teritoriu GAL Valea Prutului (fermieri, microîntreprinderi și întreprinderi mici agricole, PFA/II/IF, forme juridice asociative cu sediul în teritoriul GAL).

Măsurile  de finanțare actuale disponibile prin intermediul SDL GAL Valea Prutului, atât pentru beneficiarii publici cât și pentru cei privați sunt: M1/2A „Modernizarea exploatațiilor agricole” (Investiţii – 331.283,24 Euro); M2/3A „Procesarea producției agricole”, (Investiții – 177.569,66 Euro); M3/ M3/3A “Cooperare pentru dezvoltare” , (Investiţii și servicii – 80.000,00 Euro);  M4/6A „Diversificarea economiei din teritoriul Valea Prutului”, (Investiţii, servicii – 130.000,00 Euro);  M5/6B “Integrarea minorităţii rome” , (Investiţii, servicii – 30.000,00 Euro);  M6/6B „Dezvoltarea infrastructurii sociale”, (Investiţii – 60.000,00 Euro);  M7/6B „Revitalizarea satelor” (Investiţii – 996.301,27 Euro);

Pentru informaţii suplimentare legate de activitățile GAL Valea Prutului puteți să ne contactați prin email: galvaleaprutului@gmail.com, telefon: 0232474992, sau direct la sediul GAL Valea Prutului, Comuna Popricani, loc. Popricani, (în incinta Primăriei Com. Popricani, ultimul etaj) județul Iași, persoană de contact  Nicoleta Dăneasa, manager de proiect, tel. 0742804401.

Sursa Foto: bzi.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata