Strategia minieră 2017-2035, observații și propuneri

Strategia minieră 2017-2035 ar trebui să respecte și să consolideze importanța acordată comunităților locale afectate și mediului înconjurător. În acest sens, considerăm că sunt aplicabile trei principii: cel al transparenței, al precauției și cel al obținerii consimțământului prealabil în cunoștință de cauză al locuitorilor zonelor bogate în resurse minerale. Neasumarea acestor principii ar însemna crearea unei viziuni și a unei noi strategii miniere care să nu reflecte aspirațiile cetățenilor români.

Fiecăruia dintre aceste principii îi revin propuneri concrete care pot fi subsumate obiectivelor strategice ale documentului realizat de Ministerul Economiei. Prin strategia elaborată, Direcția de Resurse Minerale a ministerului ar trebui să răspundă următoarelor exigențe.

În spiritul transparenței:

 1. Includerea în strategia minieră 2017-2035 a prevederilor Directivei 2013/34/UE (cunoscută și ca setul de Reguli de transparență pentru petrol, minerit și exploatare forestieră)
 2. Transparentizarea activității de acordare a licențelor miniere și inspectare prin crearea unui Registru Unic Național de Monitarizare și Control
 3. Garanția financiară pentru proiecte miniere trebuie să fie publicată de autorități împreună cu modul de calcul care determină suma

În spiritul principiului precauției așa cum e definit de Articolul 191 al Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene:

 1. Includerea în strategia minieră a Rezoluției Parlamentului European de interzicere a cianurii în minerit
 2. Instituirea unor no-go zones pentru protejarea mediului înconjurător și corelarea cu directivele aferente
 3. Instituirea unor no-go zones pentru protejarea peisajelor culturale
 4. Interzicerea depozitării deșeurilor miniere de-a lungul cursurilor de apă și/ sau a rezervoarelor de apă pentru comunități.
 5. Instituirea unei distanțe legale față de localități unde pot fi amplasate exploatări miniere pe bază de substanțe toxice.
 6. Introducerea unor termene minime de timp în care operatorul minier să fie resonsabil de aplicarea procedurilor de închidere și post-închidere în cazul instalațiilor de gestionare a deșeurilor din categoria A
 7. Stabilirea de măsuri pentru prevenirea, reducerea și tratarea drenajului acid minier.

În spiritul principiului obținerii consimțământului prealabil în cunoștință de cauză (FPIC):

 1. Obținerea consimțământului prealabil și informat al comunităților locale
 2. Modificarea planurilor de urbanism în etapa obținerii autorizației de construire

În acord cu Pachetul de măsuri privind Economia Circulară al Uniunii Europene:

 1. Corelarea Directivei 2006/21/CE cu Pachetul de măsuri privind Economia Circulară al Uniunii Europene
 2. Includerea unei ținte anuale de tratare a deșeurilor miniere

            Despre Mining Watch România

Mining Watch România este o reţea de organizaţii care se alătură comunităţilor locale în eforturile lor de a opri proiectele miniere distructive, la scară industrială. Mining Watch monitorizează avizele emise de autorităţi în beneficiul companiilor miniere şi semnalează neregulile către factorii de decizie din România şi, când este relevant, la nivelul UE. Printre activităţile sale se numără acţiuni în instanţă şi de advocacy pentru a asigura că autorităţile aplică în mod corect prevederile legale relevante.

Mining Watch România este şi membru fondator al Coaliţiei Europene Bang! Ban Cyanide. Mineritul aurifer modern, industrial reprezintă un proces care se realizează de multe ori în cariere deschise uriaşe şi folosind cantităţi foarte mari de cianură pentru a separa aurul de minereuri. Această metodă de extracţie nu generează bunăstare ci duce la poluare, sărăcie şi dependenţă. Secătuieşte resursele comunităţilor şi limitează dezvoltările alternative. Campania reuneşte membri din Belgia, Bulgaria, Finlanda, Franţa, Grecia, Germania, România, Slovacia, Spania, Marea Britanie, Republica Cehă şi Turcia.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata