Leonardo Badea(ASF): Prioritatea ASF este de a-și îndeplini obiectivele fundamentale

Autoritatea de Supraveghere Financiară din România(ASF) este responsabilă pentru supravegherea și reglementarea industriei serviciilor financiare din România. Președintele acesteia, Leonardo Badea, a vorbit cu Craig Turp, de la emerging-europe.co, cu privire la unele dintre provocările cu care se confruntă industria.

Craig Turp (CT): Cât de dificilă a fost aplicarea celor mai bune practici internaționale în serviciile financiare din România? Există dificultăți specifice țării?

Leonardo Badea (LB): Prioritatea ASF este de a-și îndeplini obiectivele fundamentale, axate pe asigurarea unei protecții durabile a consumatorilor, promovarea stabilității financiare și contribuția la dezvoltarea durabilă a pieței. Pentru a atinge aceste obiective în mod continuu, ASF și-a transformat funcțiile de bază prin punerea în aplicare a celor mai bune practici internaționale, prin adaptarea acestora la specificul pieței locale și prin deschiderea unor noi drumuri pentru a aborda anumite probleme. Alinierea la cele mai bune practici internaționale este un proces continuu în cadrul ASF. Facem acest lucru prin mijloace diferite și cred că suntem o organizație care este foarte activă în acest sens.

De la înființare, prin fuzionarea a trei autorități de supraveghere anterioare, ASF a trecut printr-o reconstrucție organizațională puternică și a construit o nouă instituție pe o bază solidă, compatibilă cu standardele și cele mai bune practici europene, cu scopul dezvoltării și consolidării capacității instituționale, , identificând sinergiile. În timpul acestui proces, ASF a beneficiat de experiența experților Băncii Mondiale și a consultanților internaționali.

ASF și-a transformat funcțiile principale de supraveghere pentru a răspunde mai bine realității pieței și convergenței europene a supravegherii, prin implementarea treptată a supravegherii bazate pe riscuri, a politicilor macroprudențiale și a supravegherii la nivel de grup. Funcția de supraveghere a fost, de asemenea, îmbunătățită prin punerea integrală în aplicare a supravegherii bazate pe risc în sectorul asigurărilor și prin punerea ei treptată în aplicare pe piețele de capital, cu sprijinul Băncii Mondiale. Funcțiile de reglementare și de autorizare au fost adaptate pentru a spori eficiența și a reduce costurile pentru participanții la piață. Pentru a spori utilizarea eficientă a competențelor și competențelor angajaților, ASF sa reorganizat intern pe baza concursurilor și examenelor și a implementat o politică modernă de resurse umane, axându-se pe standarde înalte în timpul procesului de recrutare și pe formarea profesională continuă.

În timpul procesului de reconstrucție, ASF sa confruntat cu multiple provocări. Principalele priorități au fost construirea încrederii în piețe, protejarea consumatorilor și eliminarea disfuncționalităților structurale pentru promovarea creșterii sănătoase. ASF a dezvoltat noi mecanisme pentru stabilizarea piețelor, unele dintre ele reprezentând o inovație la nivel european. Un astfel de exemplu este mecanismul de recuperare și de soluționare, implementat pentru a evita incapacitățile de aterizare tare și pentru a sprijini companiile care întâmpină dificultăți în a-și rezolva problemele și de a rămâne pe piață. Două companii de asigurări au trecut prin acest proces și sunt acum bine capitalizate și funcționează normal.

O altă provocare a fost reevaluarea pieței asigurărilor RCA pe o bază solidă și stabilirea unui nou cadru de reglementare care să promoveze stabilitatea, predictibilitatea și alinierea la practicile europene. Acest lucru a condus la o nouă lege RCA și un design mai bun pentru arhitectura pieței. De asemenea, a fost introdusă o metodologie pentru calcularea tarifelor de referință de către un consultant independent și pentru alocarea persoanelor asigurate cu risc ridicat între asigurători.

Prețurile practicate de asigurători au rămas sub nivelul tarifelor de referință, în timp ce ratele combinate și pierderile s-au îmbunătățit, arătând că asigurătorii au început să fie profitabili din acest segment. Succesul ASF în stabilizarea pieței de asigurări în 2017 a fost recunoscut la nivel național și internațional la cea de-a 18-a ediție a Galei Premiilor Pieței Asigurărilor, organizată de revista Primm, cu sprijinul oficial al Societății Internaționale de Asigurări (IIS). ASF a primit trofeul Primm pentru consolidarea pieței de asigurări și a inițiativelor privind interesele consumatorilor la acest eveniment. În ceea ce privește dificultatea acestui proces, bineînțeles, deseori ne confruntăm cu provocarea de a adapta aceste bune sau cele mai bune practici la dimensiunea și complexitatea industriei noastre, pe de o parte, și la resursele și stadiul de dezvoltare a ASF privind alte.

CT: Care sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă în continuare sectorul financiar din România, mai ales în domeniul asigurărilor?

LB: România este o țară cu densitate scăzută a asigurărilor. Piața este dominată de contracte de asigurare generală, majoritatea fiind legate de autovehicule. În acest context, ASF va sprijini în continuare dezvoltarea altor produse și segmente de asigurare – asigurări de viață și de sănătate, asigurări de locuințe și imobiliare, asigurări agricole etc. Pentru a-și spori rolul în finanțarea economiei reale, piața locală de capital trebuie să obțină statutul de piață în curs de dezvoltare, să majoreze capitalizarea și lichiditatea. La Bursa de Valori București există trei companii care îndeplinesc criteriile cantitative MSCI pentru situația pieței emergente. Sistemul de pensii private din România se află încă în faza de acumulare, iar majoritatea participanților nu au atins vârsta de pensionare. Cu toate acestea, în viitor, arhitectura sa trebuie să fie îmbogățită prin dezvoltarea și punerea în aplicare a mecanismului de plăți și prin explorarea în continuare a modalităților de completare a sistemului cu sistemele de pensii ocupaționale. Reglementarea și supravegherea financiară în România vor continua să dezvolte și să îmbunătățească procesele, pentru a fi flexibile, pentru a se adapta la specificul pieței și pentru a fi armonizate cu mecanismele europene de convergență în materie de supraveghere.

CT: Vă așteptați ca piețele de capital să fie utilizate din ce în ce mai mult ca sursă de finanțare?

LB: Noul cadru juridic european pentru piețele de capital (MIFID II și MIFIR) urmărește creșterea transparenței și a eficienței, actualizarea arhitecturii pieței, creșterea încrederii, promovarea protecției consumatorilor și creșterea utilizării piețelor de capital pentru finanțarea economiei reale, segment. Obținerea statutului de piață în curs de dezvoltare va spori vizibilitatea pieței de capital din România, în special pentru investitorii instituționali, care ar putea obține o expunere mai mare și o diversificare geografică. FSA a realizat un set de acțiuni pentru a sprijini statutul de piață emergentă, care viza revizuirea legislației primare și secundare, consolidarea și modernizarea infrastructurii pieței de capital, reducerea costurilor, dezvoltarea pieței cu venit fix, promovarea creșterii companiilor cotate la bursă și a investitorilor, creșterea educației financiare. Luând în considerare toate aceste acțiuni și cadrul european, da: așteptăm o creștere a utilizării piețelor de capital ca o alternativă viabilă pentru finanțarea economiei reale

CT: Cât de important este rolul Băncii Mondiale și al Autorității Europene pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (AEAPO)?

LB: Colaborăm îndeaproape cu Banca Mondială la mai multe proiecte, dintre care unele am menționat deja, cum ar fi supravegherea pieței valorilor mobiliare, în timp ce altele sunt în discuție pe partea asigurărilor. În prezent, avem un program continuu de evaluare a sectorului financiar în România – care a început în 2017 – unde Banca Mondială conduce evaluarea pieței financiare nebancare. Există, de asemenea, o bogată istorie a proiectelor pe care le-am avut cu Banca Mondială încă de la înființarea ASF în 2013. Acest tip de lucru vorbeste de la sine. Suntem membri ai AEAPO și ai AEVMP și contribuim la mai multe comitete de lucru, pe lângă prezența noastră în cele două consilii de supraveghere și, prin urmare, consultăm colegii de reglementare din UE cu privire la aspectele de reglementare sau de supraveghere, practici pe alte piețe.

ASF și AEAPO, împreună cu Comisia Europeană, au efectuat pentru prima dată în UE exercițiul de analiză a bilanțului în 2015. Acum lucrăm împreună la alte proiecte bilaterale. Suntem susținători activi ai convergenței în materie de supraveghere în UE și, prin urmare, dedicăm resurse importante activității AEAPO.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata