Patriarhul Daniel: Familia, Biserica şi şcoala – responsabile pentru educarea şi formarea armonioasă a copiilor şi tinerilor

4

Familia, Biserica și Școala, ca factori educaționali decisivi, au responsabilitatea de a spori cooperarea în vederea educării și formării copiilor și tinerilor pentru o viață armonioasă, afirmă patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, într-un mesaj adresat elevilor, părinților și cadrelor didactice la începutul noului an școlar.

„Astăzi, Familia, Biserica și Școala, ca factori educaționali decisivi, au responsabilitatea de a spori cooperarea în vederea educării și formării copiilor și a tinerilor pentru o viață armonioasă în familie și în societate, dar și pentru a deveni cetățeni ai patriei cerești, adică ai Împărăției cerurilor, deoarece scopul ultim al vieții omului pe pământ este pregătirea sa pentru viața și fericirea eternă în Împărăția iubirii Preasfintei Treimi”, spune întâistătătorul BOR, potrivit unui comunicat al Biroului de presă al Patriarhiei Române.

Deopotrivă cu „părintești binecuvântări și gânduri de încurajare pentru o nouă activitate”, adresate elevilor, părinților și cadrelor didactice, patriarhul atrage atenția asupra rolului hotărâtor pe care îl au Familia și Școala în formarea elevilor în spiritul „valorilor perene sau permanente și în protejarea copiilor de anturajele nocive și de unele influențe negative ale internetului”.

„Întrucât bazele educației se pun în familie, este esențial ca părinții, bunicii și rudele elevilor să conștientizeze rolul major pe care îl au în formarea personalității acestora și mai precis în formarea caracterelor, în promovarea valorilor perene sau permanente și în protejarea copiilor de anturajele nocive și de unele influențe negative ale internetului. Dacă bazele educației se pun în familie, școala are rolul de a continua actul educativ, atât prin oferirea unui bagaj informațional riguros, cât mai ales prin formarea personalității depline a elevului, dornic să participe la viața comunității prin calități reale și spirit creator, deoarece informarea, fără o formare spirituală a omului, nu dezvoltă persoana ca ființă comunională și relațională”, subliniază patriarhul.

Înaltul ierarh ortodox consideră că „educația integrală în adevăratul sens al cuvântului presupune și o formare în spiritul comuniunii, inclusiv conștientizarea apartenenței la o comunitate de oameni meniți să se dezvolte, să lucreze și să progreseze împreună în demnitate și creativitate”.

„Respectul de sine și respectul față de ceilalți reprezintă valori fără de care o societate nu se poate dezvolta în mod armonios. Părinții și profesorii trebuie să valorifice talanții fiecărui copil, să îl învețe că este capabil și valoros ca persoană unică și irepetabilă creată după chipul lui Dumnezeu.

Fiecare elev trebuie încurajat să își pună în valoare darul său unic primit de la Dumnezeu, dar să și respecte darurile sau talentele celor din jurul său. De asemenea, buna cuviință și respectul față de părinții care l-au crescut și față de educatori, învățători și profesori trebuie cultivate, nu ca o obligație, ci ca pe o lumină a sufletului frumos, ca o recunoștință față de cei care își dedică întreaga viață creșterii, educării și formării copiilor și tinerilor”, spune patriarhul Daniel.

În opinia patriarhului, rolul Bisericii este acela de a promova valorile permanente și reperele autentice verificate în timp îndelungat.

Biserica, prin rolul ei educațional și călăuzitor de veacuri, dorește să vină în întâmpinarea nevoilor societății, constituindu-se într-un reper spiritual și un sprijin moral atât în vremuri bune, cât și în situații de criză. Amalgamul de stimuli, de evenimente, de false valori promovate adesea ca modă a zilei pot dezorienta familiile, dar și școala. De aceea, rolul Bisericii este acela de a promova valorile permanente și reperele autentice verificate în timp îndelungat.

Astăzi, într-o lume confuză, Biserica este chemată să ofere o lumină spirituală asupra problemelor majore ale societății. Iar aceasta mai ales pentru că Biserica este o comunitate umană centrată pe o comuniune spirituală divino-umană, ce transcende timpul și spațiul, deoarece ea este Trupul tainic al lui Hristos, „care ieri, astăzi și în veci este Același” (Evrei 13, 8)”, afirmă acesta.

Patriarhul reamintește că anul 2015, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept „Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii”, reprezintă „un prilej pentru a pune din nou accent pe valențele creștine ale pedagogiei” și subliniază că sfântul atrăgea atenția că „educația nu înseamnă doar cunoaștere, ci și formarea spirituală a omului sau cultivarea bunătății sufletului ca frumusețe a acestuia în relația lui cu semenii, cu societatea”. (Agenţia Naţională de Presă AGERPRES)

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata