A fost dat startul procesului de evaluare a proiectului Nabucco

0

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Banca Europeană de Investiţii (BEI), IFC – membră a World Bank Group, acţionarii Nabucco şi Nabucco Gas Pipeline International GmbH au semnat luni (6 septembrie 2010) scrisoarea de mandat, dând astfel startul procesului de evaluare a proiectului Nabucco.

Conform unui comunicat al Nabucco, această etapă este necesară în vederea obţinerii unui potenţial pachet de finanţare de până la patru miliarde de euro. Nabucco este proiectul emblematic care va răspunde cererii viitoare de gaze naturale la nivelul UE, diversificând în acelaşi timp şi portofoliul de ţări furnizoare.

Potenţialul pachet de finanţare va fi alcătuit din până la două miliarde de euro de la BEI, până la 1,2 miliarde de euro de la BERD (până la 600 milioane de euro pentru contul BERD şi până la 600 milioane euro care urmează să fie sindicalizate către băncile comerciale) şi până la 800 de milioane euro de la IFC (până la 400 milioane euro pentru contul IFC şi până la 400 milioane euro care urmează să fie sindicalizate către băncile comerciale).

Scrisoarea de mandat formalizează condiţiile în care cele trei instituţii financiare internaţionale vor derula evaluarea proiectului Nabucco şi oferă un indiciu privind potenţialul nivel de finanţare. De asemenea, documentul stabileşte activităţile necesare înainte ca decizia finală de investiţie să poată fi luată.
Implicarea celor trei IFI este o dovadă a suportului global şi european de care beneficiază proiectul şi reprezintă o etapă importantă pentru asigurarea finanţării Nabucco.

Implicarea, încă de la început, a instituţiilor financiare internaţionale va sprijini Nabucco în vederea atingerii celor mai înalte standarde privind evaluarea riscurilor de mediu şi sociale şi achiziţiile. Evaluarea proiectului va include un studiu aprofundat al aspectelor comerciale, sociale şi de mediu. Proiectul Nabucco răspunde obiectivului prioritar al UE de a obţine siguranţă energetică prin intermediul diversificării rutelor şi surselor de aprovizionare. Acesta va furniza volume adiţionale de gaze naturale din surse diferite, prin intermediul unei noi rute de aprovizionare, către statele membre UE şi vecinii lor.

Nabucco oferă o soluţie strategică, făcând posibil transportul de gaze naturale atât din Regiunea Caspică, cât şi din Orientul Mijlociu. După finalizarea cu succes a evaluării, finanţarea va fi nevoie să fie aprobată de către organismele relevante ale fiecărei instituţii financiare. Agenţiile de asigurare a creditelor de export şi băncile internaţionale sunt aşteptate să înceapă evaluarea proiectului Nabucco imediat după cea a IFI. Angajamentele din partea potenţialilor creditori sunt preconizate pentru 2011.
Nabucco este noua punte de gaz între Asia şi Europa. Va conecta, în mod direct, regiunile cele mai bogate în gaze naturale – regiunea Caspică şi Orientul Mijlociu, cu pieţele de consum din Europa. Gazoductul va face legătura între graniţa estică a Turciei şi Baumgarten în Austria – unul dintre cele mai importante terminale de gaze naturale din Europa Centrală – trecând prin Bulgaria, România şi Ungaria.

BERD, deţinută de către 61 de ţări şi 2 instituţii interguvernamentale, sprijină dezvoltarea economiilor şi democraţiilor din ţări din Europa Centrală şi Asia Centrală.
Banca Europeană de Investiţii a fost creată prin Tratatul de la Roma din 1958 şi reprezintă banca de creditare pe termen lung a Uniunii Europene. Misiunea băncii este de a contribui la integrarea, dezvoltarea echilibrată şi coeziunea economică şi socială a statelor membre UE.

BEI pune la dispoziţie fonduri substanţiale pe pieţele de capital, pe care le împrumută în condiţii favorabile pentru proiecte care contribuie la promovarea obiectivelor politicilor UE. BEI îşi adaptează constant activitatea în funcţie de evoluţia politicilor UE. IFC, membră a World Bank Group, este o instituţie de dezvoltare globală care se concentrează pe sectorul privat din ţările în dezvoltare.

IFC crează oportunităţi pentru ca oamenii să scape de sărăcie şi să îşi îmbunătăţească viaţa, oferind finanţare pentru a ajuta afacerile să angajeze oameni şi să furnizeze servicii esenţiale, mobilizând capital din alte surse şi livrând servicii de consultanţă în vederea asigurării unei dezvoltări sustenabile. Investiţiile noi ale IFC au urcat la un nivel record de 18 miliarde dolari în anul fiscal 2010.

Nabucco Gas Pipeline International GmbH (NIC) a fost înfiinţată la 24 iunie 2004 pentru a dezvolta, a construi şi a opera conducta Nabucco. Cu sediul la Viena, compania activează pe segmentul midstream, este organizată conform principiilor de unbundling şi se supune legislaţiei Uniunii Europene. NIC este deţinută de acţionarii Nabucco şi este responsabilă de dezvoltarea, construcţia, operarea, negocierea şi alocarea capacităţii conductei Nabucco.

NIC va fi singura companie în contact direct cu transportatorii şi va oferi o soluţie one-stop-shop, operând ca o entitate comercială independentă pe piaţă şi acţionând independent de companiile-mamă. Sistemul de conducte va fi construit de companiile naţionale Nabucco (NNC-urile), care sunt subsidiare ale NIC în fiecare ţară de tranzit.

Acţionarii Nabucco sunt Bulgarian Energy Holding (Bulgaria), Botas (Turcia), MOL (Ungaria), OMV (Austria), RWE (Germania) şi Transgaz (România). Fiecare acţionar deţine o participaţie egală de 16,67 la sută din Nabucco Gas Pipeline International GmbH. Acţionarii sunt cei responsabili pentru negocierea contractelor de aprovozionare cu gaze naturale.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata