Peste 4 milioane de lei atraşi de Consiliul Judeţean Mureş pe trei proiecte finanţate prin POCA

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Péter Ferenc, a anunţat, vineri, că instituţia a atras peste 4 milioane de lei prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) pe trei proiecte, dintre care două au fost finalizate, unul pentru eficientizarea activităţii instituţiei şi al doilea pe prevenirea şi combaterea corupţiei în administraţia publică locală.

„Mă bucur că la nivelul Consiliului Judeţean Mureş am reuşit să implementăm două proiecte care vizează eficientizarea activităţii noastre prin intermediul fondurilor europene. Fondurile POCA au tocmai menirea de a susţine administraţii publice moderne, capabile să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiţii şi reglementări de calitate. Pentru a putea îndeplini acest rol, administraţia publică are nevoie de resurse umane competente şi bine gestionate, un management eficient şi transparent al utilizării resurselor, o structură instituţional-administrativă adecvată, precum şi de proceduri clare, simple şi predictibile de funcţionare. Desigur, impactul acestor proiecte nu este atât de vizibil precum cel al unei investiţii, dar ele ne ajută să ne organizăm intern, astfel încât timpul necesar rezolvării unei situaţii sau a unei documentaţii să fie cât mai scurt cu putinţă, în limite prevederilor legale”, a declarat Péter Ferenc, într-o conferinţă de presă.

Potrivit preşedintelui CJ Mureş, în cursul lunii noiembrie 2019 au fost finalizate două proiecte finanţate prin POCA, respectiv proiectul „ISO 9001:2015 Dovada calităţii în activitatea Consiliului Judeţean Mureş” şi proiectul „Spunem NU Corupţiei”.

În proiectul „ISO 9001:2015 Dovada calităţii în activitatea Consiliului Judeţean Mureş” s-a urmărit introducerea la nivelul Consiliului Judeţean Mureş a sistemului de management al calităţii ISO 9001:2015, dezvoltarea abilităţilor şi cunoştinţelor personalului de conducere şi execuţie din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, pentru înţelegerea, aplicarea, dezvoltarea şi menţinerea sistemului de management, conform cerinţelor standardului, dezvoltarea unui sistem informatic care să eficientizeze legătura între responsabilii cu managementul calităţii din cadrul fiecărei structuri organizatorice a Consiliului Judeţean Mureş şi informarea tuturor autorităţilor publice locale ale unităţilor administrativ teritoriale din judeţ (102 UAT) şi instituţiilor subordonate (22 instituţii) asupra rezultatelor proiectului şi asupra importanţei implementării unui sistem de management al calităţii.

În proiectul „Spunem NU Corupţiei” s-a dorit implementarea la nivelul Consiliului Judeţean Mureş a prevederilor Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020, respectiv a Metodologiei de identificare a riscurilor şi vulnerabilităţilor la corupţie.

De asemenea, dezvoltarea abilităţilor şi cunoştinţelor personalului din Consiliul Judeţean Mureş şi instituţiile subordonate pentru aplicarea standardelor legate de etică, integritate şi transparenţa decizională, în scopul prevenirii şi reducerii corupţiei, prin furnizarea unui program de instruire şi informarea cetăţenilor din judeţul Mureş cu privire la importanţa implicării lor în identificarea şi prevenirea faptelor de corupţie prin: difuzarea unui spot TV, distribuirea a 1000 pliante, amplasarea a 150 de afişe, publicarea informaţiilor legate de proiect pe pagina web şi pe conturile reţelelor de socializare ale instituţiei.

În cadrul proiectului 180 de persoane, funcţionari publici, demnitari şi consilieri judeţeni au beneficiat de cursuri de perfecţionare.

Al treilea proiect acceptat la finanţare prin POCA în acest an, în valoare de 3 milioane de lei, cu o durată de implementare fiind de 30 de luni, vizează oferirea de servicii digitale cetăţenilor judeţului Mureş.

„Proiectul ‘Implementarea unor măsuri de simplificare a serviciilor pentru cetăţeni la nivelul Consiliului Judeţean Mureş’ vizează, printre altele, simplificarea procesului de solicitare/obţinere a unor documente în relaţia cu cetăţenii prin îmbunătăţirea procedurilor şi a infrastructurii IT din perspectiva back-office. Astfel, la finalul implementării proiectului cetăţenii judeţului Mureş vor avea posibilitatea să solicite şi să obţină on-line următoarele tipuri de acte: certificate de urbanism, avize pentru Certificate de urbanism, autorizaţii de construire, autorizaţii de desfiinţare, prelungire autorizaţii de construire, prelungire certificate de urbanism, avize de oportunitate, avize pe documentaţii de urbanism, acorduri prealabile pentru execuţia de lucrări în zona drumurilor judeţene, autorizaţii de amplasare şi execuţie în zona drumurilor judeţene”, a mai arătat conducerea CJ Mureş.

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata